• je1.jpg
  • jelsa1.jpg
  • jelsa2.jpg
  • jelsa3.jpg

Adresa: Riva b.b. 21465 Jelsa

Općina Jelsa radi svakim radnim danom od ponedjeljka do petka od 8-16 sati.

Rad sa strankama:

ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 12,00

Za sve informacije koje želite doznati od Općine možete se obratiti na dolje navedene općinske telefone ili nas kontaktirati osobno dolaskom u urede Općine.

Za sve primjedbe na rad općinskih djelatnika slobodno se obratitepročelniku Jedinstvenog upravnog odjela ili načelniku Općine Jelsa


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJELI:

Nikša Peronja dipl.iur.
NAČELNIK OPĆINE JELSA
telefon: +385(0)21 761 400
fax:+385(0)21 761 549
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ivica Keršić dipl.oec.
PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
telefon: +385(0)21 761 845
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Mirjam Šurjak
VIŠA SAVJETNICA OPĆINE JELSA
telefon: +385(0)21 717 373
fax:+385(0)21 761 549
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Tončika Božiković
REFERENTICA ZA UREDSKO POSLOVANJE
telefon: +385(0)21 761 792
fax:+385(0)21 761 549
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ana Matijašević
REFERENTICA - SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
telefon: +385(0)21 761 400
fax:+385(0)21 761 549
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Tončika Barbić dipl.ing.arh.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO
telefon: +385(0)21 761 566
fax:+385(0)21 761 566
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ivica Milevčić
REFERENT - KOMUNALNI REDAR
telefon: +385(0)21 717 371
fax:+385(0)21 761 566
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Nene Mišković
VIŠA REFERENTICA - VODITELJ ODSJEKA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
telefon: +385(0)21 761 803
fax:+385(0)21 761 549
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Roberta Matas
REFERENTICA ZA KOMUNALNU NAKNADU I NAKNADU ZA UREÐENJE VODA
telefon: +385(0)21 761 789
fax:+385(0) 21 761 548
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ana Milatić, iur.
VIŠA REFERENTICA ZA NAPLATU OPĆINSKIH PRIHODA
telefon: +385(0)21 761 548
fax:+385(0) 21 761 548
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Benito Jakas, mag.oec.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA NAPLATU OPĆINSKIH PRIHODA
telefon: +385(0)21 761 548
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

E-MAIL ADRESE VIJEĆA MJESNIH ODBORA:

Vijeće mjesnog odbora Gdinj - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vijeće mjesnog odbora Jelsa - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vijeće mjesnog odbora Pitve - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vijeće mjesnog odbora Poljica - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vijeće mjesnog odbora Svirče - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vijeće mjesnog odbora Vrboska - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vijeće mjesnog odbora Vrisnik - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vijeće mjesnog odbora Zastražišće - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vijeće mjesnog odbora Zavala - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.