• jelsa1.jpg
  • jelsa2.jpg
  • 1301757541_big.jpg
  • jelsa3.jpg

web banner JELSA 2

Općina Jelsa u ovih je nekoliko godina ostvarila ili ostvaruje nekolicinu vrlo ozbiljnih projekata. Među njima ističemo završetak izgradnje doma zdravlja u Jelsi, uređenje luke Jelsa, izgradnju kanalizacijskog sustava, izgradnju sportske dvorane u Jelsi, izgradnju Općinskog doma te završetak radova na vatrogasnom domu. Međutim, u razvojnom smislu su iznimno značajne luke u Zavali, Ivan Dolcu i Vrboskoj, te će se ulaganjem u njihovu dogradnju i razvoj, ali istovremeno ne zanemarujući i luku u Jesli, postići najvažniji cilj - sigurnost za sve sudionike u pomorskom prometu.

U kopnenom dijelu je i dalje najvažnija tema rekonstrukcija ceste Jelsa—Sućuraj koja je u programu Hrvatskih cesta 2003.-2008. godine. Asfaltiranje cesta i ulica provodi se po planu i to su samo neki od zadanih ciljeva u Općini.

Najveći napori uloženi su u izradu i donošenje prostornog plana, koji je temelj budućeg razvoja Općine.