• 1301757541_big.jpg
  • jelsa2.jpg
  • jelsa3.jpg
  • jelsa1.jpg

web banner JELSA 2

PLAN prijma u službu u jedinstveni upravni odjel općine Jelsa za 2021. godinu


PLAN prijma u službu u jedinstveni upravni odjel općine Jelsa za 2020. godinu


PLAN prijma u službu u jedinstveni upravni odjel općine Jelsa za 2019. godinu


Javni uvid prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Jelsa / 30.01.2019.


Javni poziv za dostavu prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Općine Jelsa za 2019. godinu / 27.12.2018.


Odluka kojom se  utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na  okoliš II. Izmjena i dopuna PPUO Jelsa / 19.10.2018.


PLAN prijma u službu u jedinstveni upravni odjel općine Jelsa za 2018. godinu
PLAN prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u jedinstveni upravni odjel općine Jelsa za 2018. godinu


PLAN prijma u službu u jedinstveni upravni odjel općine Jelsa za 2017. godinu
PLAN prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u jedinstveni upravni odjel općine Jelsa za 2017. godinu


PLAN prijma u službu u jedinstveni upravni odjel općine Jelsa za 2016. godinu
PLAN prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u jedinstveni upravni odjel općine Jelsa za 2016. godinu


RAD NAČELNIKA ZA 2015. GODINU


PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM U 2021. GODINI / Grafički dio Plana
Odluka o izmjenama i dopunama Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Jelsa za 2021. godinu / Grafički dio plana
PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM U 2020. GODINI

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM U 2019. GODINI
PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM U 2015. GODINI