• jelsa1.jpg
  • jelsa2.jpg
  • jelsa3.jpg

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE  O DONACIJAMA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA IZABRANI S LISTE GRUPE BIRAČA IVAN GRGIČEVIĆ

Podaci o donacijama za A. Blašković, člana predstavničkog tijela s liste grupe birača Ivan Grgičević
Podaci o donacijama za M. Ćurin, člana predstavničkog tijela s liste grupe birača Ivan Grgičević
Podaci o donacijama za S. Tomić, člana predstavničkog tijela s liste grupe birača Ivan Grgičević


Sjednice Općinskog vijeća Općine Jelsa (arhiva, do XV. sjednice)


KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA / 20.06.2017.
Dnevni red konstituirajuće sjednice
1. Rješenje o osnivanju mandatne komisije
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća Općine Jelsa
3. Rješenje o osnivanju Odbora za izbor i imenovanja
4. a) Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Jelsa
4. b) Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Jelsa

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA

FINANCIRANJE POLITIČKIH AKTIVNOSTI ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA za 2017. godinu


FINANCIRANJE POLITIČKIH AKTIVNOSTI ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA za 2016. godinu


FINANCIRANJE POLITIČKIH AKTIVNOSTI ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA za 2015. godinu


FINANCIRANJE POLITIČKIH AKTIVNOSTI ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA za 2014. godinu