• jelsa1.jpg
  • 1301757541_big.jpg
  • jelsa2.jpg
  • jelsa3.jpg

web banner JELSA 2

ZAHTJEV I IZJAVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA NOVOROĐENČE


Javni poziv za dostavu podataka o građevinama u kojima se nalazi azbest / 04.11.2019.
Obrazac za prijavu građevina u kojima se nalazi azbest


POREZ NA NEKRETNINE – NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
POREZ NA NEKRETNINE – STAMBENI PROSTOR
POREZ NA NEKRETNINE – POSLOVNI PROSTOR
ZAHTJEV ZA ODREDIVANJEM I DODJELJIVANJEM OIB-a
PRIJAVA POREZA
OBRAZAC ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAÐENIH ZGRADA
OBRAZAC ZA DOSTAVU IZMJENA I DOPUNA NACRTA_LRS LAG-a


Izjava o zaštiti privatnosti i sigurnosti osobnih podataka / 24.05.2018.
Odluka o imenovanju osobe za zaštitu osobnih podataka / 24.05.2018.
Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka / 05.10.2018.


ODLUKA O NOVČANOJ POMOĆI ZA NOVOROĐENU DJECU U 2019. GODINI / 15.01.2019.
ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU POMOĆ ZA NOVOROĐENO DIJETE / 15.01.2019.


Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš / 30.01.2018.
Odluka o nacinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada / 30.01.2018.


Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada / 21.03.2016.
OBRAZAC PRIJAVE NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA


UTVRĐIVANJE KOMUNALNE NAKNADE
ZAHTJEV ZA ODREDIVANJEM I DODJELJIVANJEM OIB-a
Odluka o poduzimanju mjera za spječavanje bespravne gradnje


Anketa za navodnjavanje SG-JL polje