• jelsa1.jpg
  • jelsa2.jpg
  • jelsa3.jpg

Javni natječaj za davanje u zakup javne  površine  prikupljanjem pisanih ponuda / 24.04.2018.


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći za novorođenu djecu u 2018. godini / 18.04.2018.


Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u Zavali / 13.04.2018.


Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u Zastražišću / 03.04.2018.


ODLUKA o ocjeni projekata iz ostalih područja od interesa za opće dobro / 19.03.2018.
ODLUKA o ocjeni projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi / 19.03.2018.
ODLUKA o ocjeni projekata u kulturi / 19.03.2018.
ODLUKA o ocjeni projekata u športu / 19.03.2018.


JAVNI POZIV - SUFINANCIRANJE FASADA / 15.03.2018.
PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU OBNOVA FASADA / 15.03.2018.


POZIV NA VI. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA / 09.03.2018.


JAVNI  NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine prikupljanjem pisanih ponuda / 08.03.2018.


JAVNI  NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine prikupljanjem pisanih ponuda / 19.02.2018.


Poziv za nastavak V - nastavak sjednice / 25.01.2018.


Odluka o novčanoj pomoći za novorođenu djecu u 2018. godini


Godišnji plan natječaja za financiranje projekata/programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području  Općine Jelsa za 2018. godinu


U proteklih nekoliko godina zbog utjecaja valova na istočnom dijelu Općine Jelsa, došlo je do urušavanja muleta. Općina Jelsa nastoji o dijelu pomorskog dobra dobra u općoj uporabi koja se nalazi na njenom području, voditi brigu i održavati je na korist općeg dobra, te je izvršila sanaciju muleta uz pomoć Splitsko-dalmatinske županije koja je sufinancirala Općinu Jelsa u iznosu od =100.000,00 kn ( slovima: stotisućakuna ), a ostatak sredstava osigurat će sama Općina. Ovim putem zahvaljujemo Splitsko - dalmatinskoj županiji na potpori.


ZAKLJUČAK o utvrđivanju Konačnog prijedloga II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelsa / 12.12.2017.