• jelsa1.jpg
  • jelsa2.jpg
  • jelsa3.jpg

Javni poziv - Oglas za prijavu kandidata za Program javnog rada / 17.11.2017.


PREVENTIVNA AKCIJA DERATIZACIJE NASELJA NA PODRUČJU OTOKA HVARA / 03.11.2017.


IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JELSA II / 23.10.2017.


JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelsa/ 12.10.2017.


Poslovni uzlet Splitsko-dalmatinske županije 27. listopada 2017. u HGK - ŽK Split


U proteklih nekoliko godina zbog utjecaja valova na istočnom dijelu Općine Jelsa, došlo je do urušavanja muleta. Općina Jelsa nastoji o dijelu pomorskog dobra dobra u općoj uporabi koja se nalazi na njenom području, voditi brigu i održavati je na korist općeg dobra, te je izvršila sanaciju muleta uz pomoć Splitsko-dalmatinske županije koja je sufinancirala Općinu Jelsa u iznosu od =100.000,00 kn ( slovima: stotisućakuna ), a ostatak sredstava osigurat će sama Općina. Ovim putem zahvaljujemo Splitsko - dalmatinskoj županiji na potpori.

 


PRIJAVA ŠTETE OD DIVLJIH SVINJA
Obrazac za prijavu štete od divljih svinja


Odluka o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš strategije razvoja Općine Jelsa za razdoblje od 2015. do 2020. godine na javnu raspravu / 30.06.2017.
JAVNA RASPRAVA o Strateškoj studiji procjene utjecaja na okoliš strategije razvoja Općine Jelsa za razdoblje od 2015. do 2020. godine / 30.06.2017.
STRATEŠKA STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ / 30.06.2017.


ZAHTJEV ZA ISPLATU SREDSTAVA ZA  2017.  / 12.05.2017.


OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE / 30.03.2017.


INFORMACIJA o provedbi postupka određivnja sadržaja strateške studije za Strategiju razvoja Općine Jelsa / 03.03.2017.