• jelsa1.jpg
  • jelsa2.jpg
  • jelsa3.jpg

JAVNI  NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine prikupljanjem pisanih ponuda / 19.02.2018.


Poziv za nastavak V - nastavak sjednice / 25.01.2018.


Odluka o novčanoj pomoći za novorođenu djecu u 2018. godini


Godišnji plan natječaja za financiranje projekata/programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području  Općine Jelsa za 2018. godinu


U proteklih nekoliko godina zbog utjecaja valova na istočnom dijelu Općine Jelsa, došlo je do urušavanja muleta. Općina Jelsa nastoji o dijelu pomorskog dobra dobra u općoj uporabi koja se nalazi na njenom području, voditi brigu i održavati je na korist općeg dobra, te je izvršila sanaciju muleta uz pomoć Splitsko-dalmatinske županije koja je sufinancirala Općinu Jelsa u iznosu od =100.000,00 kn ( slovima: stotisućakuna ), a ostatak sredstava osigurat će sama Općina. Ovim putem zahvaljujemo Splitsko - dalmatinskoj županiji na potpori.


ZAKLJUČAK o utvrđivanju Konačnog prijedloga II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelsa / 12.12.2017.


JAVNI POZIV za dostavu prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u JUO Općine Jelsa za 2017. godinu / 12.12.2017.


POZIV na V. sjednicu općinskog vijeća općine Jelsa / 08.12.2017.


Izvješće o javnoj raspravi II izmjena i dopuna PPUO Jelsa / 30.11.2017.


POZIV: NASTAVAK IV. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA / 23.11.2017.


Javni poziv - Oglas za prijavu kandidata za Program javnog rada / 17.11.2017.


IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JELSA II / 23.10.2017.


OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE / 30.03.2017