• jelsa3.jpg
  • jelsa1.jpg
  • jelsa2.jpg
  • 1301757541_big.jpg

web banner JELSA 2

2020. godina (za razdoblje od 01.01.2020. - 31.12.2020.) 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Referentna stranica)


2019. godina (za razdoblje od 01.01.2019. - 31.12.2019.)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Referentna stranica)
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Referentna stranica) - konsolidirano


2018. godina (za razdoblje od 01.01.2018. - 31.12.2018.)

Financijsko izvješće - Stanje na dan 31.12.2018.
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2018. I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Proračun 2018.-izmjene srpanj-obrazloženje
Proračun 2018.-obrazloženje-usvojeno

Proračun 2018.-Odluka o izvršavanju
Proračun 2018.-Plan razvojnih programa
Proračun 2018.-usvojeno
Program izgr.obj.kom.infr.-2018
Program javnih potreba u kulturi za 2018.g.
Program javnih potreba u sportu za 2018.g.
Program održ.komunalne infrastrukture-2018.g.
Program socijalne skrbi 2018.
Proračun-Odluka o kratkoročnom zaduživanju 2018.


2017. godina (za razdoblje od 01.01.2017. - 31.12.2017.)

Izvještaj o zaduženju-jamstvu-Obrazac-IZJS-2017-12-O.vijeće
proračun 2017.-godišnji izvještaj o izvršenju
Proračun 2017.-izvještaj-proračunska zaliha
Proračun 2017.-izvršeno-po org.i program.klasif.
Proračun 2017-obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju

  - Polugodišnje izvješće za 2017. godinu (za razdoblje od 01.01.2017. - 30.06.2017.)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu
Proračun 2017.-polugodišnji izvještaj

Proračun 2017-polugodišnji izvještaj o izvršenju
Izvještaj o zaduženju-jamstvu-Obrazac-IZJS-2017-06-O.vijeće
Program izgr.obj.kom.infr.-2017-izmjene
Program javnih potreba u kulturi za 2017.g.-izmjene
Program javnih potreba u sportu za 2017.g.-izmjene
Program održ.komunalne infrastrukture-2017.g.-izmjene
Program socijalne skrbi 2017.-izmjene
Proračun 2017.-izmjene listopad-usvojeno
Proračun 2017.izmjene-listopad-obrazloženje
Proračun-2017-Odluka o pokriću manjka prihoda
Popis korisnika i visina iznosa o dodijeljenim bespovratnim sredstvima 2017.g


2016. godina (za razdoblje od 01.01.2016. - 31.12.2016.)

Izvještaj o zaduženju-jamstvu-Obrazac-IZJS-2016-12-O.vijeće
Proračun 2016.-godišnji izvještaj o izvršenju
Proračun 2016.-izvještaj-proračunska zaliha
Proračun 2016.-pregled izvršenja
Program grad.obj.kom.infrastr.2016.-Zaključak
Program izgr.obj.kom.infr.-2016-izvješće
Program javnih potreba u kulturi 2016.-zaključak
Program javnih potreba u kulturi za 2016.g-izvješće
Program javnih potreba u sportu 2016.-zaključak
Program javnih potreba u sportu za 2016-izvješće
Program održ.kom.infrastr.2016.-Zaključak
Program održ.komunalne infrastrukture-2016.-izvješće
Program socijalne skrbi 2016.-izvješće
Program socijalne skrbi 2016.-zaključak


2015. godina (za razdoblje od 01.01.2015. - 31.12.2015.)

PRORAČUN OPĆINE JELSA ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA
BILANCA
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA