• jelsa3.jpg
  • 1301757541_big.jpg
  • jelsa2.jpg
  • jelsa1.jpg

web banner JELSA 2

LOKALNI IZBORI 2021. GODINA

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru načelnika Općine Jelsa 2021. / 27.07.2021.
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Općinskog vijeća Općine Jelsa 2021. / 27.07.2021.
Izvješće o visini troškova lokalnih izbora 2021.g. i načinu korištenja financijskih sredstava
/ 15.06.2021.
PREGLED REZULTATA PO BIRAČKIM MJESTIMA ZA IZBOR ŽUPANA - 2. KRUG

KONAČNI REZULTATI IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA PROVEDENIH 16.05.2021.
KONAČNI REZULTATI IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE JELSA PROVEDENIH 16.05.2021.
REZULTATI IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA PROVEDENIH 16.05.2021.
REZULTATI IZBORA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE JELSA PROVEDENIH 16.05.2021.
PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA / 30.04.2021.
PRAVOVALJANE KANDIDATURE ZA IZBOR NAČELNIKA OPĆINE JELSA / 30.04.2021.
Upute u svrhu osiguranja epidemioloških mjera u izbornom procesu / 19.04.2021.
RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE JELSA / 17.04.2021.
Objava biračima / 15.04.2021.


PARLAMENTARNI IZBORI 2020. GODINA

REZULTATI IZBORA ZA ZASTUPNKE U HRVATSKOM SABORU 2020. / 06.07.2020.
Rješenje o određivanju posebnog biračkog mjesta
 / 19.06.2020.
OBAVIJEST BIRAČIMA
/ 04.06.2020.
OBJAVA BIRAČIMA
 / 29.05.2020.


REZULTATI IZBORA ZA PREDSJEDNIKA RH - 2019 1. KRUG


REZULTATI IZBORA ZA EUROPSKI PARLAMENT 2019. 


IZBORI ZA VIJEĆA MO OPĆINE JELSA (2018.)

KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE JELSA
REZULTATI GLASOVANJA ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE JELSA


LOKALNI IZBORI 2017

KONAČNI REZULTATI IZBORA

1. Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Jelsa
2. KONAČNI REZULTATI IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA


NESLUŽBENI REZULTATI IZBORA

1. Rezultati izbora za županijsku skupštinu
2. Rezultati izbora za župana
3. Rezultati izbora za načelnika I.dio
    Rezultati izbora za načelnika II.dio
4. Rezultati izbora za Općinsko vijeće I.dio
    Rezultati izbora za Općinsko vijeće II.dio


KANDIDACIJSKE LISTE

Rješenje - ZBIRNO - Načelnici
Rješenje - ZBIRNO - Vijeće