• jelsa1.jpg
  • jelsa2.jpg
  • jelsa3.jpg

MUZEJ OPĆINE JELSA

Sjedište: Lučica b.b., 21465 Jelsa
tel: 021/761-805, 021/761-112, fax: 021/761-549
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

v.d. ravnateljice, Dolores Stipišić, dipl.iur.


STATUT MUZEJA OPĆINE JELSA


JAVNA NABAVA

PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave / 07.03.2017.

PRAVILNIK O BAGATELNOJ NABAVI
OBAVIJEST - 30. Travanj. 2014.


NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJEVANJE

Natječaj za radno mjesto - KUSTOS - za rad na neodređeno vrijeme / 15.02.2017.
JAVNI NATJEČAJ ZA KUSTOSA PRIPRAVNIKA / 11.02.2016.
Oglas za zapošljavanje 1 djelatnika za rad u „Ribarskoj zbirci Vrboska“ / 09.05.2016.
Oglas za zapošljavanje djelatnika u Muzeju općine Jelsa / 08.06.2016.


FINANCIJSKI IZVJEŠĆA - 2016. godina (za razdoblje od 01.01.2016. - 31.12.2016.)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Referentna stranica)
Obraza PR-RAS - Obrazac RAS FUNKCIJSKI - Obrazac P-VRIO - Obrazac BILANCA - Obrazac OBVEZE


FINANCIJSKI IZVJEŠĆA - 2015. godina (za razdoblje od 01.01.2015. - 31.12.2015.)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA
BILANCA
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA