• jelsa3.jpg
  • jelsa2.jpg
  • 1301757541_big.jpg
  • jelsa1.jpg

web banner JELSA 2


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA - 2020. godina (za razdoblje od 01.01.2020. - 31.12.2020.)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Referentna stranica)


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA - 2019. godina (za razdoblje od 01.01.2019. - 31.12.2019.)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Referentna stranica)


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA - 2018. godina (za razdoblje od 01.01.2018. - 31.12.2018.)

Financijsko izvješće - Stanje na dan 31.12.2018.


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA - 2017. godina (za razdoblje od 01.01.2017. - 31.12.2017.)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA - 2016. godina (za razdoblje od 01.01.2016. - 31.12.2016.)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Referentna stranica)
Obraza PR-RAS - Obrazac RAS FUNKCIJSKI - Obrazac P-VRIO - Obrazac BILANCA - Obrazac OBVEZE


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA - 2015. godina (za razdoblje od 01.01.2015. - 31.12.2015.)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA
BILANCA
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA