• jelsa1.jpg
 • jelsa2.jpg
 • jelsa3.jpg

VIJEĆNICI   OPĆINSKOG   VIJEĆA   OPĆINE    JELSA

 

 1. Ivan Grgičević, predsjednik
 2. Željka Barbić-Peronja (HDZ)
 3. Tihana Beroš
 4. Dejan Bojanić
 5. Ivo Božiković
 6. Jadran Caratan
 7. Anita Drinković
 8. Ivo Duboković
 9. Marijo Kotoraš
 10. Toni Matković
 11. Ivica Plenković
 12. Nikica Šišejković
 13. Ružica Visković