• jelsa3.jpg
  • jelsa1.jpg
  • 1301757541_big.jpg
  • jelsa2.jpg

web banner JELSA 2

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN, br.:  25/13 i 85/15) moguće je ostvariti podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva

- u prostorijama Općine Jelsa, soba br. 1. svakim radnim danom od 08,30 do 13,00 sati, c/o Vlatka Buj, službenik za informiranje,
- putem telefona na br.: 021/761-815,
- putem e-mail-a , slanjem zahtjeva na  adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ili putem pošte ili neposrednom dostavom zahtjeva na adresu: OPĆINA JELSA, Riva b.b., 21465  JELSA


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Godišnje izvješće (.csv format)

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPOTREBU INFORMACIJA

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

NAČIN OBRAČUNA VISINE NAKNADE TROŠKOVA NASTALIH PRUŽANJEM INFORMACIJE