• jelsa1.jpg
  • jelsa3.jpg
  • 1301757541_big.jpg
  • jelsa2.jpg

web banner JELSA 2

1. Zakjlučak o utvrđivanju Prijedloga UPU Poslovna zona Vrisna / 07.01.2021.
2. Javna rasprava o Prijedlogu UPU Poslovna zona Vrisna / 07.01.2021.
3. Prijedlog UPU Poslovna zona Vrisna / siječanj 2021.
4. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Poslovna zona Vrisna / 11.02.2021.
5. Izvješće o javnoj raspravi održanoj od 09.01.2021. do 09.02.2021.
6. ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POSLOVNA ZONA VRISNA 


1. Odluka o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone "Autokamp Soline 2 - Vrboska"


1. Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelsa


1. Zaključak načelnika o utvrđivanju Prijedloga UPU br. III Zastražišće-Raskovica - T2
2. Objava javne rasprave o Prijedlogu UPU br. III Zastražišće-Raskovica - T2
3. Odluka o upućivanju SPUO UPU br. III Zastražišće-Raskovica - T2
4. Objava javne rasprave za SPUO UPU br. III Zastražišće-Raskovica - T2

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA III ZASTRAŽIŠĆE RASKOVICA  - PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA III ZASTRAŽIŠĆE RASKOVICA  - SAŽETAK ZA JAVNOST
1. Korištenje i namjena površina
2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža:
    2.1 Prometna i ulična mreža 
    2.2 Elektroenergetska mreža 
    2.3 Telekomunikacijska mreža 
    2.4 Vodoopskrbna mreža
    2.5 Odvodnja otpadnih voda
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 
4. Način i uvjeti gradnje

Studija strateške procjene utjecaja na okoliš „Urbanističkog plana uređenja br. III. Zastražišće - Raskovica – T2“
Studija strateške procjene utjecaja na okoliš „Urbanističkog plana uređenja br. III. Zastražišće - Raskovica – T2“ - DODATAK 1: NETEHNIČKI SAŽETAK


Odluka o sadržaju studijske strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja br. III Zastražišće-Rakovica - T2 / 25.05.2020.
INFORMACIJA O PROVEDBI SPUO ZA UPU RASKOVICA 2019.
ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA SPUO ZA UPU RASKOVICA 2019.


Pročišćeni tekst prostornoga plana općine Jelsa/ Rujan, 2018.


II IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JELSA / Kolovoz, 2018.


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA br. XVII IVAN DOLAC - IVANKOVIĆ T2 / Kolovoz, 2017.


UPU poslovne zone Vrboska - Jug / Ožujak, 2014.


UPU autokampa Soline 2 - Vrboska
DPU Groblja - Vrboska


CILJANE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JELSA / listopad, 2014
Jelsa CID 1 Namjena površina 1-25000 * 
Jelsa CID 2 Infrastrukturni objekti i mreže 1-25000 * 
Jelsa CID 4-20 Građevinska područja 1-5000
Jelsa CID 4-20.-1 Korištenje i namjena površina
Jelsa CID 4-20.-2 Infrastrukturna mreža
Jelsa CID 4-20.-3 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite
Jelsa CID 4-20.-4 Uvjeti gradnje
Jelsa CID Kartogram
* (Nakon otvaranja obavezno preuzeti dokument kako bi isti u potpunosti bio vidljiv)


Prostorni plan Općine Jelsa / Listopad, 2008.