• jelsa3.jpg
  • 1301757541_big.jpg
  • jelsa1.jpg
  • jelsa2.jpg

web banner JELSA 2

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga UPU br. XX Komunalna zona Vrisna
Objava javne rasprave o Prijedlogu UPU br. XX Komunalna zona Vrisna
Odluka o upućivanju SPUO UPU br. XX Komunalna zona Vrisna
Objava javne rasprave SPUO UPU br. XX Komunalna zona Vrisna


Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja broj XX Komunalna zona Vrisna / 26.06.2020.
Informacija o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja broj XX Komunalna zona Vrisna / 26.06.2020.
Odluka o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja broj XX Komunalna zona Vrisna
 / 03.08.2020.


Odluka o sadržaju studijske strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja br. III Zastražišće-Rakovica - T2 / 25.05.2020.
INFORMACIJA O PROVEDBI SPUO ZA UPU RASKOVICA 2019.
ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA SPUO ZA UPU RASKOVICA 2019.


OBJAVA JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA GROBLJA VRBOSKA / 22.05.2019.
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Groblja Vrboska / 22.05.2019.
Izmjene i dopune DPU-a groblja Vrboska (prijedlog plana)
Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja groblja Vrboska/ 16.07.2019.


Pročišćeni tekst prostornoga plana općine Jelsa/ Rujan, 2018.


II IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JELSA / Kolovoz, 2018.


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA br. XVII IVAN DOLAC - IVANKOVIĆ T2 / Kolovoz, 2017.


UPU poslovne zone Vrboska - Jug / Ožujak, 2014.


UPU autokampa Soline 2 - Vrboska
DPU Groblja - Vrboska


CILJANE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JELSA / listopad, 2014
Jelsa CID 1 Namjena površina 1-25000 * 
Jelsa CID 2 Infrastrukturni objekti i mreže 1-25000 * 
Jelsa CID 4-20 Građevinska područja 1-5000
Jelsa CID 4-20.-1 Korištenje i namjena površina
Jelsa CID 4-20.-2 Infrastrukturna mreža
Jelsa CID 4-20.-3 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite
Jelsa CID 4-20.-4 Uvjeti gradnje
Jelsa CID Kartogram
* (Nakon otvaranja obavezno preuzeti dokument kako bi isti u potpunosti bio vidljiv)


Prostorni plan Općine Jelsa / Listopad, 2008.