• jelsa1.jpg
  • 1301757541_big.jpg
  • jelsa3.jpg
  • jelsa2.jpg

web banner JELSA 2

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga UPU br. XX Komunalna zona Vrisna
Objava javne rasprave o Prijedlogu UPU br. XX Komunalna zona Vrisna
Izvješće o javnoj raspravi održanoj od 24.09. do 23.10.2020. godine
Odluka o upućivanju SPUO UPU br. XX Komunalna zona Vrisna

Objava javne rasprave SPUO UPU br. XX Komunalna zona Vrisna
Prijedlog UPU. br. XX Komunalna zona Vrisna
SPUO UPU XX Komunalna zona Vrisna
SPUO UPU XX Komunalna zona Vrisna_NETEHNIČKI SAŽETAK


1. Zaključak načelnika o utvrđivanju Prijedloga UPU br. III Zastražišće-Raskovica - T2
2. Objava javne rasprave o Prijedlogu UPU br. III Zastražišće-Raskovica - T2
3. Odluka o upućivanju SPUO UPU br. III Zastražišće-Raskovica - T2
4. Objava javne rasprave za SPUO UPU br. III Zastražišće-Raskovica - T2

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA III ZASTRAŽIŠĆE RASKOVICA  - PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA III ZASTRAŽIŠĆE RASKOVICA  - SAŽETAK ZA JAVNOST
1. Korištenje i namjena površina
2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža:
    2.1 Prometna i ulična mreža 
    2.2 Elektroenergetska mreža 
    2.3 Telekomunikacijska mreža 
    2.4 Vodoopskrbna mreža
    2.5 Odvodnja otpadnih voda
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 
4. Način i uvjeti gradnje

Studija strateške procjene utjecaja na okoliš „Urbanističkog plana uređenja br. III. Zastražišće - Raskovica – T2“
Studija strateške procjene utjecaja na okoliš „Urbanističkog plana uređenja br. III. Zastražišće - Raskovica – T2“ - DODATAK 1: NETEHNIČKI SAŽETAK


Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja broj XX Komunalna zona Vrisna / 26.06.2020.
Informacija o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja broj XX Komunalna zona Vrisna / 26.06.2020.
Odluka o sadržaju studije strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja broj XX Komunalna zona Vrisna / 19.08.2020.


Odluka o sadržaju studijske strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja br. III Zastražišće-Rakovica - T2 / 25.05.2020.
INFORMACIJA O PROVEDBI SPUO ZA UPU RASKOVICA 2019.
ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA SPUO ZA UPU RASKOVICA 2019.


Pročišćeni tekst prostornoga plana općine Jelsa/ Rujan, 2018.


II IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JELSA / Kolovoz, 2018.


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA br. XVII IVAN DOLAC - IVANKOVIĆ T2 / Kolovoz, 2017.


UPU poslovne zone Vrboska - Jug / Ožujak, 2014.


UPU autokampa Soline 2 - Vrboska
DPU Groblja - Vrboska


CILJANE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JELSA / listopad, 2014
Jelsa CID 1 Namjena površina 1-25000 * 
Jelsa CID 2 Infrastrukturni objekti i mreže 1-25000 * 
Jelsa CID 4-20 Građevinska područja 1-5000
Jelsa CID 4-20.-1 Korištenje i namjena površina
Jelsa CID 4-20.-2 Infrastrukturna mreža
Jelsa CID 4-20.-3 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite
Jelsa CID 4-20.-4 Uvjeti gradnje
Jelsa CID Kartogram
* (Nakon otvaranja obavezno preuzeti dokument kako bi isti u potpunosti bio vidljiv)


Prostorni plan Općine Jelsa / Listopad, 2008.