• jelsa1.jpg
  • jelsa2.jpg
  • jelsa3.jpg
  • 1301757541_big.jpg

web banner JELSA 2

Nacrt PGO OPĆINE JELSA za razdoblje 2021. - 2027. god.
OBRAZAC SUDJELOVANJA


STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE JELSA ZA RAZDOBLJE 2020.-2026. GODINE
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA JAVNOŠĆU
Nacrt Strategije upravljanja imovinom Općine Jelsa za razdoblje 2020 -2026
Obrazac za sudjelovanje javnosti o Nacrtu prijedloga Strategije upravljanja imovinom Općine Jelsa za razdoblje 2020. - 2026. god.


Prostorni plan općine Jelsa


PRIJEDLOG Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO 
OBRAZAC SUDJELOVANJA JAVNOSTI U INTERNETSKOM U SAVJETOVANJU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE ILI DRUGOG OPĆEG  AKTA


Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš strategije razvoja općine jelsa za razdoblje od 2015 do 2020 godine. / 09.03.2018.
Odluka o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš strategije razvoja Općine Jelsa za razdoblje od 2015. do 2020. godine na javnu raspravu / 30.06.2017.
JAVNA RASPRAVA o Strateškoj studiji procjene utjecaja na okoliš strategije razvoja Općine Jelsa za razdoblje od 2015. do 2020. godine / 30.06.2017.
STRATEŠKA STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ / 30.06.2017.
INFORMACIJA o provedbi postupka određivnja sadržaja strateške studije za Strategiju razvoja Općine Jelsa / 03.03.2017.
Odluka o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu Strategije razvoja Općine Jelsa za razdoblje od 2015. do 2020. / 01.03.2017.


STRATEGIJA OPĆINE JELSA – KNJIGA 1 – STRATEŠKI PLAN / 10.04.2017.
STRATEGIJA OPĆINE JELSA – KNJIGA 2 – STRATEŠKI PLAN / 10.04.2017.
STRATEGIJA OPĆINE JELSA – KNJIGA 3 – AKCIJSKI PLAN / 30.05.2017.


Odluka o  sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja / 10.04.2017.


Odluka o izmjeni i dopuni Odluka o započinjanju postupka strateške procjene Strategije razvoja Općine Jelsa / 27.03.2017.


Odluka o započinjanju postupka strateške procjene Strategije razvoja Općine Jelsa / 27.01.2017.


Nacrt Strategije razvoja Općine Jelsa, knjiga 1,  za razdoblje od 2015 do 2020. godine. / 05.10.2016.
Strategija Općine Jelsa - knjiga 2 - Strateški plan / 05.10.2016.
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU / 10.10.2016.
OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU / 10.10.2016.


Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Općine Jelsa / 27.11.2015.