• 1301757541_big.jpg
  • jelsa1.jpg
  • jelsa2.jpg
  • jelsa3.jpg

web banner JELSA 2

I.
S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

II.

Zabrana iz točke I. ove Odluke NE odnosi se na:
a) promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja.
b) dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe.
c) izvješćivanje javnosti
d) stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb.
e) iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština.
f) putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće.
g) žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

III.
Prilikom ulaska i izlaska s područja iz točke I.ove Odluke moraju se poštovati slijedeće mjere:
- socijalno distanciranje,
- ne zadržavanje na javnim prostorima
- posjedovati valjanu propusnicu.
Propusnica za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju ovjeravaju i potpisuju:
- za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, II.f i II.g, odgovorne osobne u pravnoj osobi.
- za okolnosti iz točke II.d izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine.