• jelsa2.jpg
  • jelsa3.jpg
  • jelsa1.jpg
  • 1301757541_big.jpg

web banner JELSA 2

Poštovani,obavještavamo Vas da će se u razdoblju od 18.05.-21.05.2018. godine obavljati obvezna (preventivna) akcija deratizacije naselja na području otoka Hvara prema sljedećem rasporedu:

18.05. - 21.05.2018. - Grad Jelsa sa prigradskim naseljima (Vrboska, Svirče, Pitve,Ivan Dolac, Zavala, Poljice, Zastražišće, Gdinj i Sveta Nedilja)

Poslovi će biti obavljeni prema Provedbenom planu obvezatne (preventivne)deratizacije na području Splitsko - dalmatinske županije u 2018. godini, odnosno premaizvodima Plana za pojedine gradove i općine.

Ekipa na terenu:

Dragana Pongrac, mag.biol., odgovorna osoba za rad s otrovima
Emilija Petriška, mag.ing.san., izvršitelj DDD poslova
Veronika Popović, san. teh., izvršitelj DDD poslova
Ivan Knezović, san.teh., izvršitelj DDD poslova
Luka Marić, san.teh., izvršitelj DDD poslova

Obavijest tvrtke Ekocijan d.o.o. preuzmite ovdje.