Područje djelovanja – kultura (2022)

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA KULTURE ZA 2022. GODINU Upute za prijaviteljeOpisni obrazac – prijavnicaIzjava o nepostojanju dvostrukog financiranjaObrazac – nekažnjavanjeObrazac – PartnerObrazac – Proračun Odluka o ocjeni projekata iz područja kulture / 08.04.2022.

Područje djelovanja – sport (2022)

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA SPORTA ZA 2022. GODINU Upute za prijaviteljeOpisni obrazac – prijavnicaIzjava o nepostojanju dvostrukog financiranjaObrazac – nekažnjavanjeObrazac – PartnerObrazac – Proračun Odluka o ocjeni projekata iz područja sporta / 08.04.2022.

Područje djelovanja – ostale djelatnosti (2022)

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA IZ OSTALIH PODRUČJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO ZA 2022. GODINU Upute za prijaviteljeOpisni obrazac – prijavnicaIzjava o nepostojanju dvostrukog financiranjaObrazac – nekažnjavanjeObrazac – PartnerObrazac – Proračun Odluka o ocjeni projekata iz ostalih područja od interesa za opće dobro / 08.04.2022.

Područje djelovanja – socijalna i zdravstvena skrb (2022)

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE SKRBI ZA 2022. GODINU Upute za prijaviteljeOpisni obrazac – prijavnicaIzjava o nepostojanju dvostrukog financiranjaObrazac – nekažnjavanjeObrazac – PartnerObrazac – Proračun Odluka o ocjeni projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi / 08.04.2022.

Financiranje udruga 2021

Godišnji plan javnih natječaja za financiranje i ugovaranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Jelsa za 2021. godinu

OSTALE DJELATNOSTI

Javni poziv za financiranje udruga iz OSTALIH PODRUČJA od interesa za opće dobroUPUTE za prijavitelje iz područja OSTALIH DJELATNOSTI OPISNI OBRAZAC – PRIJAVNICA IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJAObrazac NEKAŽNJAVANJEObrazac PARTNERObrazac PRORAČUNA ODLUKA o ocjeni projekata iz ostalih područja od interesa za opće dobro

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB

Javni poziv za financiranje udruga iz područja ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBIUPUTE za prijavitelje iz područja ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI OPISNI OBRAZAC – PRIJAVNICA IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJAObrazac NEKAŽNJAVANJEObrazac PARTNERObrazac PRORAČUNA ODLUKA o ocjeni projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi

KULTURA

Javni poziv za financiranje udruga iz područja KULTUREUPUTE za prijavitelje iz područja KULTURE OPISNI OBRAZAC – PRIJAVNICA IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJAObrazac NEKAŽNJAVANJEObrazac PARTNERObrazac PRORAČUNA ODLUKA o ocjeni projekata u kulturi

SPORT

Javni poziv za financiranje udruga iz područja SPORTAUPUTE za prijavitelje iz područja SPORTA OPISNI OBRAZAC – PRIJAVNICA IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJAObrazac NEKAŽNJAVANJEObrazac PARTNERObrazac PRORAČUNA ODLUKA o ocjeni projekata u športu

Financiranje udruga 2020

GODIŠNJI PLAN javnih natječaja za financiranje javnih potreba za 2020. godinu / 07.01.2020. Financijsko izvješće realiziranog programa (obrazac FIN-IZVJ) Opisno izvješće realiziranog programa (obrazac OPIS)