„Sukladno članku 26. stavak 3 i članku 39.st. 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj: 24/11.,61/11.,27/13. I 2/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-2986/2013, u daljnjem tekstu: Zakon ) članovi Općinskog vijeća Općine Jelsa izabrani s liste grupe birača javno objavljuju na web stranicama Općine Jelsa izvješća o donacijama-obavijest o neprimanju donacija te godišnja finacijska izviješća za 2014.g. Navedena objava, sukladno članku 26. stavak 3. Zakona , ne smatra se donacijom.“


 

ANDRO BLAŠKOVIĆ

 

IZJAVA O DONACIJAMA ZA 2015. G.

 

 

FINANCIJSKI PLAN 2015

 

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014

 

 

PROGRAM RADA ZA 2015

 

 

PROGRAM RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE - IZJAVA

 


 

METKIOR ĆURIN

 

IZJAVA O DONACIJAMA ZA 2015. G.

 

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2015

 

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015

 

 

PROGRAM RADA ZA 2015

 

 

PROGRAM RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE - IZJAVA

 


 

SEBASTIJAN TOMIĆ

 

IZJAVA O DONACIJAMA ZA 2015. G.

 

 

FINANCIJSKI PLAN 2014

 

 

DONACIJE 2014 - OBRAZAC

 

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2014

 

 

PROGRAM RADA ZA 2015

 

 

PROGRAM RADA ZA MANDATNO RAZDOBLJE - IZJAVA