grb_Jelse

PLAN NABAVE OPCINE JELSA ZA 2015.G.

pdf doc

PLAN NABAVE ZA 2015.G.

 

OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA JELSA

pdf doc

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

 

pdf doc

OBAVIJEST - SUKOB INTERESA

 

NABAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE -2015.

pdf doc

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - ELEKTRIČNA ENERGIJA 2015

 

pdf doc

ELEKTRIČNA ENERGIJA - TROŠKOVNIK 2015

 

PLAN NABAVE OPCINE JELSA ZA 2014.G.

pdf doc

PLAN NABAVE ZA 2014.G.

 

PRAVILNIK O BAGATELNOJ NABAVI

pdf doc

PRAVILNIK O BAGATELNOJ NABAVI

 

JAVNO NADMETANJE ZA IZRADU UPU-A IVAN DOLAC - Ivankovic

pdf doc

ODLUKA O ODABIRU UPU-A IVAN DOLAC - Ivankovic

 

pdf doc

UPU IVAN DOLAC - DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

 

pdf doc

ZAPISNIK O PREGLEDU I CIJENI PONUDA - UPU IVAN DOLAC

 

JAVNO NADMETANJE ZA OPSKRBU ELEKTRICNOM ENERGIJOM

pdf doc

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - ELEKTRICNA ENERGIJA 2014

 

pdf doc

ODLUKA O ODABIRU SA ZAPISNIKOM O PREGLEDU I CIJENI PONUDA

 

pdf doc

OPCINA JELSA - TROSKOVNIK EL. ENERGIJA 2014

 

NABAVA USLUGE IZRADE UPU-a br. XVII - IVAN DOLAC - IVANKOVIC, T2

pdf doc

UPU IVAN DOLAC - Dokumentacija za nadmetanje

 

pdf doc

1. IZMJENA DOKUMENTACIJE UPU IVAN DOLAC

 

pdf doc

ODLUKA O IZRADI UPU-a BROJ XVII. - IVAN DOLAC - IVANOVIC, T2

 

pdf doc

IZMJENA ODLUKE O IZRADI UPU-a BROJ XVII. - IVAN DOLAC - IVANOVIC, T2

 

pdf doc

DJEÈJI VRTIÆ JELSA - OBAVIJEST INTERNET SUKOB INTERESA

 

Javno nadmetanje za dobavu, dopremu i ugradnju fotonaponskog, baterijskog sustava za pohranu elektriène energije i pripadajuæeg gromobranskog sustava na lokaciji Veli porat Šæedro ( E-MV-1/2012) “

pdf doc

Dodatna objašnjenja na upit gospodarskih subjekata

 

pdf doc

Dokumentacija za nadmetanje _Jelsa_Zeleni otok Scedro_konacno V3

 

Projekt “Šæedro”

pdf doc

GP-17-11 Šæedro _2_

 

FOTONAPONSKA INSTALACIJA

pdf doc

šæedro_æelije_01

 

presjeci

 

proèelje

 

prizemlje

 

krov

 

GROMOBRANSKA INSTALACIJA

pdf doc

Scedro_celije_01

 

pdf doc

Scedro_celije_01_2000

 

PLAN NABAVE ZA 2012.GODINU

pdf doc

plan nabave 2012

 

OBAVIJEST - SUKOB INTERESA

pdf doc

OBAVIJEST - SUKOB INTERESA

 Zakljuèkom Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 32/2011) Opæina Jelsa, kao tijelo javne vlasti koje je dužno postupati prema Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 110/2007 i 128/2008) i odredbi èlanka 20. stavka 1. toèke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 172/2003 i 144/2010) objavljuje obrazac Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja (u daljnjem tekstu: Pregled ugovora) te dodatne podatke vezane za sklapanje i izvršenje ugovora.

Temeljem navedenog Zakljuèka prva objava Pregleda ugovora mora sadržavati podatke za ugovore iz 2010. godine, pa nadalje. Podatke iz Pregleda ugovora potrebno je ažurirati svakih šest mjeseci.

pdf doc

TEMELJNI POJMOVI JAVNE NABAVE

 

PREGLED SKOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA

 

DODATNI PODACI VEZANI ZA SKLAPANJE I IZVRŠENJE UGOVORA

 

KOMUNALNO JELSA - JAVNA NABAVA

pdf doc

KOMUNALNO JELSA - JAVNA NABAVA - OBRAZAC - PREGLED UGOVORA

 

KOMUNALNO VRBOSKA - JAVNA NABAVA

pdf doc

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA

 

pdf doc

DODATNI PODACI VEZANI ZA SKLAPANJE I IZVRŠENJE UGOVORA