grb_Jelse
logotip Jelse 2012
croatiagrb

Samoupravni djelokrug općine, grada i županije

Tijela jedinica lokalne i područne_regionalne_ samouprave

Temeljni propisi koji reguliraju sustav lokalne i područne ( regionalne ) samouprave

 

Temeljni propisi koji reguliraju sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

  • Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/2000, 124/2000-pročišćeni tekst, 28/2001, 41/2001-pročišćeni tekst, 55/01-ispravak, 76/2010 i 85/2010 – pročišćeni tekst)

 

  • Europska povelja o lokalnoj samoupravi - Zakon o potvrđivanju europske povelje o lokalnoj samoupravi (NN  Međunarodni ugovori 14/97 i 4/2008)