• jelsa2.jpg
  • jelsa1.jpg
  • 1301757541_big.jpg
  • jelsa3.jpg

web banner JELSA 2

OPĆINSKI NAČELNIK

Nikša Peronja, dipl.iur.
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Telefon: 021/761-400
Fax: 021/761-846


UPRAVA OPĆINE JELSA 

OPĆINSKI NAČELNIK: Nikša Peronja, dipl.iur.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE JELSA

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela - dipl.oec.Ivica Keršić
2. Voditelj Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti - Mirjam Šurjak, dipl.iur.
3. Referentica za uredsko poslovanje - Tončika Božiković
4. Referentica - administrativna tajnica - Ana Matijašević
5. Voditeljica Odsjeka za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša - Tončika Barbić dipl.ing.arh.
6. Referent - komunalni redar - Ivica Milevčić
7. Referent - prometni redar - Dragan Matković
8. Viša referentica – voditeljica odsjeka proračuna i financija  - Nene Mišković
9. Viša stručna suradnica za financije i proračun - Maja Zaninović
10. Viši stručni suradnik za financije i proračun - Benito Jakas
11. Referentica za razrez i naplatu komunalne naknade i naknade za uređenje voda - Roberta Matas
12. Viša referentica za razrez i naplatu općinskih prihoda - Ana Milatić, iur.

ETIČKI KODEKS OPĆINE JELSA
Dokument preuzmite ovdje

VIJEĆNICI OPĆINE JELSA

1. Jure Gurdulić-PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
2. Eva Marija Čurin, ZAMJENICA PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
3. Branko Bunčuga, ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
4. Ana Marija Selak
5. Dejan Bojanić
6. Jadran Caratan
7. Ivica Vraničić
8. Ivo Božiković
9. Paulo Potočnjak
10. Božidar Balić
11. Ivo Drinković
12. Domagoj Kraljević
13. Lukin Belić