• jelsa3.jpg
  • jelsa1.jpg
  • 1301757541_big.jpg
  • jelsa2.jpg

web banner JELSA 2

(Napomena: Ako je netko već kupio radne bilježnice, preporuča se sačuvati račun, radi eventualne zamjene i sl.)

Poštovani,obavještavamo Vas da će se u razdoblju od 18.05.-21.05.2018. godine obavljati obvezna (preventivna) akcija deratizacije naselja na području otoka Hvara prema sljedećem rasporedu:

18.05. - 21.05.2018. - Grad Jelsa sa prigradskim naseljima (Vrboska, Svirče, Pitve,Ivan Dolac, Zavala, Poljice, Zastražišće, Gdinj i Sveta Nedilja)

„Općina Jelsa izlaže na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Jelsa. Uvid u prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, dostupan je od 02. svibnja do 17. svibnja 2018. radnim danom od 08.00 do 14.00 sati u prostorijama Općine Jelsa,  Jelsa 404, 21 465 Jelsa. Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka javnog uvida.

Dana 26. listopada 2017. stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti životinja. Sve jedinice lokalne samouprave moraju donijeti Odluke koje seodnose na uvjete i način držanja kućnih ljubimaca i način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama u skladu sa Zakonom.

Sukladno tome, Općina Jelsa dužna je donijeti Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Sa namjenom donošenja navedene odluke izrađen je prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.