• 1301757541_big.jpg
  • jelsa3.jpg
  • jelsa2.jpg
  • jelsa1.jpg

web banner JELSA 2

Poštovani,

dana 01. siječnja 2017.godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima (NN br. 115/2016) (dalje u tekstu Zakon), kojim se u porezni sustav Republike Hrvatske uvodi porez na nekretnine, a ukida komunalna naknada propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona propisano je da su sve jedinice lokalne samouprave (dalje u tekstu JLS), dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine, prema članku 70. Zakona, s danom stupanja na snagu odredbi koje se odnose na porez na nekretnine odnosno od 01. siječnja 2018. godine.

Pozivamo Vas da s nama obilježite Međunarodni dan muzeja u srijedu 18.05.2016.

Inicijatori osnivanja podružnice Društva prijatelja Hajduka za otok Hvar pozivaju sve zainteresirane na osnivačku Skupštinu DPH otok Hvar koja će se održati u subotu. 09.04.2016 u Gradu Hvaru, u gradskoj Loggi. Početak osnivačke Skupštine je u 19,11 sati.