Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

Sport

Sportski klubovi u Općini Jelsa:

Šahovski klub Jelsa

VK” Jelsa “

RK ” Jelsa “

NK ” Jelsa “

NK “Vrisnik”Vrisnik

NK “Sošk”Svirče

NK”Vatra”Poljica

NK”Poskok”Pitve

NK”Dalmatinac”Jelsa

ŠRK”Pic”Jelsa

BK”Muzgavac”Jelsa

PK”Hubotnica”Jelsa

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content