Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

Proračuni

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE JELSA ZA 2023. GODINU / 06.12.2023.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE JELSA ZA 2023. GODINU / 06.12.2023.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE JELSA ZA 2023. GODINU / 06.12.2023.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI JELSA ZA 2023.G. / 06.12.2023.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini / 06.12.2023.
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2023.GOD. I PROJEKCIJE ZA 2024.-2025.GOD. – OBRAZLOŽENJE / 06.12.2023.
Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelsa za 2023.g. / 06.12.2023.
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU / 06.12.2023.
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2023.GOD. / 06.12.2023.
PRORAČUN OPĆINE JELSA ZA 2023. GODINU – VODIČ ZA GRAĐANE
PRORAČUN OPĆINE JELSA ZA 2023.GOD. I PROJEKCIJE ZA 2024.-2025.GOD. – OBRAZLOŽENJE
PRORAČUN OPĆINE JELSA ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU / 15.12.2022.
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2023. GODINU
PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI JELSA ZA 2023.G.
PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini
PROGRAM korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu
ODLUKA o kratkoročnom zaduživanju
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE JELSA ZA 2023. GODINU
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE JELSA ZA 2023. GODINU
PROGRAM SOCIJALNE SKRBI OPĆINE JELSA ZA 2023. GODINU

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI JELSA ZA 2022.G. / 31.03.2023.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Jelsa za 2022.g. / 31.03.2023.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini / 31.03.2023.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini / 31.03.2023.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE JELSA ZA 2022. GODINU / 31.03.2023.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Jelsa za 2022. godinu / 31.03.2023.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE JELSA ZA 2022. GODINU / 31.03.2023.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportu Općine Jelsa za 2022. godinu / 31.03.2023.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE JELSA ZA 2022. GODINU / 31.03.2023.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa socijalne skrbi Općine Jelsa za 2022. godinu / 31.03.2023.
PREGLED IZVRŠENJA PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2022.GOD. PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI, IZVORIMA FINANCIRANJE I FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI / 10.07.2023.
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2022. GODINU / 10.07.2023.
OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2022.GOD. / 31.05.2023.
IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU*1/SUGLASNOSTI*2  NA DAN 31.12.2022. / 31.05.2023.
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2022.GOD.
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2022.GOD. I PROJEKCIJE ZA 2023.-2024.GOD. – OBRAZLOŽENJE
IZMJENE I DOPUNRE PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU / 15.12.2022.
IZMJENE I DOPUNRE PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU / 01.08.2022.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE JELSA ZA 2022. GODINU
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE JELSA ZA 2022. GODINU
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE JELSA ZA 2022. GODINU
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI JELSA ZA 2022.G.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2022.GOD. I PROJEKCIJE ZA 2023.-2024.GOD. – OBRAZLOŽENJE
PRORAČUN OPĆINE JELSA ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU – VODIČ ZA GRAĐANE
PRORAČUN OPĆINE JELSA ZA 2022. I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU
PRORAČUN OPĆINE JELSA ZA 2022.GOD. I PROJEKCIJE ZA 2023.-2024.GOD. – OBRAZLOŽENJE
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2022. GODINU

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE JELSA ZA 2022. GODINU
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE JELSA ZA 2022. GODINU
PROGRAM SOCIJALNE SKRBI OPĆINE JELSA ZA 2022. GODINU
PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI JELSA ZA 2022.G.
PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
PROGRAM korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu
ODLUKA o kratkoročnom zaduživanju
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI JELSA ZA 2021.G.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Jelsa za 2021.g.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Jelsa za 2021. godinu
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE JELSA ZA 2021. GODINU
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportu Općine Jelsa za 2021. godinu
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE JELSA ZA 2021. GODINU
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE JELSA ZA 2021. GODINU
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa socijalne skrbi Općine Jelsa za 2021. godinu
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2021. GODINU
PREGLEG IZVRŠENJA PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2021.GOD.
OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2021.GOD.
IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU*1 / SUGLASNOSTI*2 NA DAN 31.12.2021.G.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE JELSA ZA 2021. GODINU
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE JELSA ZA 2021. GODINU
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE JELSA ZA 2021. GODINU
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI JELSA ZA 2021.G.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2021. I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU – PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2021.GOD. I PROJEKCIJE ZA 2022.-2023.GOD. – OBRAZLOŽENJE
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU
IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU*1/SUGLASNOSTI*2 NA DAN 30.06.2021.G
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2021. GODINU
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2021. GODINU
ODLUKA o pokriću manjka prihoda iz prethodnih razdoblja
Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za unapređenje poslovanja koje će za posljedicu imati pokriće manjka i otklanjanje uzroka nastanka manjka, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2021.GOD. I PROJEKCIJE ZA 2022.-2023.GOD. – OBRAZLOŽENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI, IZVORIMA FINANCIRANJA I FUNKCIJSKOJ KLASIF.
PRORAČUN OPĆINE JELSA ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU – VODIČ ZA GRAĐANE
PRORAČUN OPĆINE JELSA ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

PRORAČUN OPĆINE JELSA ZA 2021.GOD. I PROJEKCIJE ZA 2022.-2023.GOD. – OBRAZLOŽENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRORAČUN OPĆINE JELSA ZA 2021. I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU – PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2021. GODINU
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE JELSA ZA 2021. GODINU
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE JELSA ZA 2021. GODINU
PROGRAM SOCIJALNE SKRBI OPĆINE JELSA ZA 2021. GODINU
PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI JELSA ZA 2021.G
PROGRAM korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI JELSA ZA 2020.G.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Jelsa za 2020.g.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Jelsa za 2020. godinu
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE JELSA ZA 2020. GODINU
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportu Općine Jelsa za 2020. godinu
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE JELSA ZA 2020. GODINU
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE JELSA ZA 2020. GODINU
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa socijalne skrbi Općine Jelsa za 2020. godinu
Izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu
PROGRAM korištenja naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI JELSA ZA 2020.G.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE JELSA ZA 2020. GODINU
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE JELSA ZA 2020. GODINU
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE JELSA ZA 2020. GODINU
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2020. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2020. I PROJEKCIJE ZA 2021.-2022.GOD. – OBRAZLOŽENJE

IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU*1/SUGLASNOSTI*2 NA DAN 30.06.2020.G.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2020. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2020.GOD.

PRORAČUN OPĆINE JELSA  ZA 2020. GODINU s projekcijama za 2021. i 2022. godinu – VODIČ ZA GRAĐANE

PRORAČUN OPĆINE JELSA ZA 2020. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU / 11.12.2019.
PRORAČUN ZA 2020. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GOD. – OBRAZLOŽENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI / 11.12.2019.
PRORAČUN OPĆINE JELSA ZA 2020. I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU – PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA / 11.12.2019.
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2020. GODINU / 11.12.2019.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE JELSA ZA 2020. GODINU / 11.12.2019.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE JELSA ZA 2020. GODINU / 11.12.2019.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE JELSA ZA 2020. GODINU / 11.12.2019.
PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini / 11.12.2019.
PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI JELSA ZA 2020.G / 11.12.2019.

PREGLED IZVRŠENJA PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2019.GOD. – PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI IZVORIMA FINANCIRANJA I FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2019. GODINU
OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2019.GOD.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI JELSA ZA 2019.G.
IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU*1/SUGLASNOSTI*2  NA DAN 31.12.2019.G.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Jelsa za 2019.g.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa socijalne skrbi Općine Jelsa za 2019. godinu
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportu Općine Jelsa za 2019. godinu
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Jelsa za 2019. godinu
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE JELSA ZA 2019. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE JELSA ZA 2019. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE JELSA ZA 2019. GODINU

PRORAČUN OPĆINE JELSA ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU / 29.11.2018.
PRORAČUN ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020.-2021.GOD. – OBRAZLOŽENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI / 29.11.2018.
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2019. GODINU / 29.11.2018.
PRORAČUN OPĆINE JELSA ZA 2019. I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU – PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA / 29.11.2018.
PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI JELSA ZA 2019.G. / 29.11.2018.
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE JELSA ZA 2019. GODINU / 29.11.2018.
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE JELSA ZA 2019. GODINU / 29.11.2018.
PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini / 29.11.2018.
PROGRAM SOCIJALNE SKRBI OPĆINE JELSA ZA 2019. GODINU / 29.11.2018.
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020.-2021.GOD. -OBRAZLOŽENJE PO ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ I FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA / 23.07.2019.
IZMJENE PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2019. I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU – PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA / 23.07.2019.
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU / 23.07.2019.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI JELSA ZA 2019.G. / 23.07.2019.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE JELSA ZA 2019. GODINU / 23.07.2019.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE JELSA ZA 2019. GODINU / 23.07.2019.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini / 23.07.2019.
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU / 11.12.2019.
PRORAČUN ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020.-2021.GOD. – OBRAZLOŽENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI / 11.12.2019.
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2019. GODINU / 11.12.2019.
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2019.GOD. – tablica / 11.12.2019.
IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU*1/SUGLASNOSTI*2 NA DAN 30.06.2019.G. / 13.09.2019.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI JELSA ZA 2019.G. / 11.12.2019.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini / 11.12.2019.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE JELSA ZA 2019. GODINU / 11.12.2019.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE JELSA ZA 2019. GODINU / 11.12.2019.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE JELSA ZA 2019. GODINU / 11.12.2019.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2018. I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU / 29.11.2018.
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2018. , PRORAČUN ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020.-2021.GOD. – OBRAZLOŽENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI / 29.11.2018.
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2018. I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
Proračun 2018.-izmjene srpanj-obrazloženje
IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU / JAMSTVU*1/SUGLASNOSTI*2 – Obrazac IZJS / 31.12.2019.
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2018. GODINU  / 23.07.2019.
OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2018.GOD. / 31.05.2019.
IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA 2018. GOD. / 31.05.2019.
PREGLED IZVRŠENJA PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2018. GOD. / 23.07.2019.
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2018. GODINU / 29.11.2018.
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JELSA ZA 2018. GODINU / 29.11.2018.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Jelsa za 2018.g. / 23.07.2019.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Jelsa za 2018. g. / 31.05.2019.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Jelsa za 2018. godinu / 23.07.2019.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE JELSA ZA 2018. GODINU / 31.05.2019.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportu Općine Jelsa za 2019. godinu / 23.07.2019.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE JELSA ZA 2018. GODINU / 31.05.2019.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini / 23.07.2019.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini / 31.05.2019.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI OPĆINE JELSA ZA 2018. GODINU / 31.05.2019.
ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa socijalne skrbi Općine Jelsa za 2018. godinu / 23.07.2019.

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content