Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

Uprava

OPĆINSKI NAČELNIK

Nikša Peronja, dipl.iur.
E-mail: nacelnik@jelsa.hr
Telefon: 021/761-400
Fax: 021/761-846 


UPRAVA OPĆINE JELSA 

OPĆINSKI NAČELNIK: Nikša Peronja, dipl.iur.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODSJEK OPĆINE JELSA

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela – dipl.oec.Ivica Keršić
2. Voditelj odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti – Mirjam Šurjak Pavičić, dipl.iur.
3. Voditeljica odsjeka za proračun i financije – Maja Makjanić Zaninović, struc.spec.oec.
4. Stručni suradnik za financije i proračun – Nene Mišković
5. Stručni suradnik za financije i proračun – Frane Plenković
6. Voditelj odsjeka za utvrđivanje i naplatu poreza i općinskih prihoda – Benito Jakas, mag.oec.
7. Viša referentica za razrez i naplatu općinskih prihoda – Ana Milatić, iur.
8. Referentica za razrez i naplatu komunalne naknade i naknade za uređenje voda – Roberta Matas
9. Referentica za javnu nabavu i socijalnu skrb – Ana Matijašević
10. Referentica za uredsko poslovanje – Tončika Božiković
11. Referentica za opće poslove i društvene djelatnosti – Daria Grgičević Huljić
12. Referent – komunalni redar – Ivica Milevčić
13. Referent – komunalni redar – Milan Buratović
14. Referent – prometni redar – Dragan Matković

ETIČKI KODEKS OPĆINE JELSA
Dokument preuzmite ovdje

VIJEĆNICI OPĆINE JELSA

1. Jure Gurdulić – PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
2. Eva Marija Čurin – ZAMJENICA PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
3. Branko Bunčuga – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA
4. Ana Marija Selak
5. Dejan Bojanić
6. Jadran Caratan
7. Ivica Vraničić
8. Ivo Božiković
9. Paulo Potočnjak
10. Božidar Balić
11. Ivo Drinković
12. Domagoj Kraljević
13. Lukin Belić

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content