Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) omogućuje i osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Općina Jelsa želi omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja. 

Službenik za informiranje

Daria Grgičević Huljić
daria.grgicevic.huljic@jelsa.hr
+385 21 761 400

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

a. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: daria.grgicevic.huljic@jelsa.hr, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;

b. poštom na adresu: Općina Jelsa, Riva 404, 21465 Jelsa, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;

c. osobno na adresu: Općina Jelsa, Riva 404, 21465 Jelsa, u prostorijama Općine Jelsa, soba br. 1. svakim radnim danom od 08,30 do 13,00 sati

Podnositelju zahtjeva ima se pravo obračunati stvarni trošak nastao pružanjem informacije. Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

Obrasci

Izvješća

Način obračuna troškova

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content