Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

PROGRAM OPĆINE JELSA O POTICAJNOJ STANOGRADNJI

  • ANKETA O INTERESU GRAĐANA O NAMJERI KUPNJE STANA PO PROGRAMU POTICANE
    STANOGRADNJE (POS) NA PODRUČJU OPĆINE JELSA  U MJESTU VRBOSKA

Program poticane stanogradnje (POS) pokrenut je s ciljem da se građanima Republike Hrvatske omogući rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih uz garantiranu kvalitetu i završavanje radova u roku. Ovaj program se bavi izgradnjom stanova za potrebe kreditno sposobnih građana s prosječnim platežnim mogućnostima koji nemaju riješeno svoje stambeno pitanje, a nisu u mogućnosti samostalno riješiti problem kupnje stanova po tržišnim uvjetima. Organizacija izgradnje obavlja se u Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), a sudionici su i jedinice lokalne samouprave.

Općina Jelsa je prepoznala važnost i pogodnosti koje pruža izgradnja stanova u više stambenim zgradama po Programu poticane stanogradnje, te posjeduje vlastito zemljište pogodno za izgradnju stambene zgrade, i to u mjestu Vrboska u blizini bivše tvornice sardina, koje je spremna ustupiti za izgradnju zgrade.

Neke od pogodnosti Programa poticane stanogradnje u odnosu na tržišne uvjete su:

  • Kreditna linija POS-a omogućuje korištenje kredita bez jamaca uz prosječnu kamatnu stopu od cca 2,9% do 3,8% te uz minimalne popratne troškove,
  • Rok otplate do 30 odnosno 31 godinu u slučaju korištenja godine dana počeka,
  • Za kupnju stana uz obročnu otplatu kupac osigurava financijska sredstva kao vlastito učešće i to najmanje u iznosu 15% predračunske vrijednosti stana;
  • Etalonska cijena građenja ( uključuje projektiranje, građenje, nadzor s PDV-om) iznosi do 804,04 €/m2 korisne površine stana;
  • cijena zemljišta, komunalne infrastrukture i priključka može maksimalno iznositi 321,62 €/m2 metar NKP-a (plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate).
  • Uvjet banke je ocjena platežne, odnosno kreditne sposobnosti kupca,
  • Površina stana ovisi o broju članova obiteljskog domaćinstva.

               

Detaljne informacije o svim pogodnostima koje pruža Program poticane stanogradnje biti će prezentirane građanima Općine Jelsa od strane predstavnika Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) nakon provedene ankete. Točan datum održavanja prezentacije biti će objavljen na oglasnim pločama Općine Jelsa i na mrežnim stanicama Općine Jelsa.

U svezi s gore navedenim, radi sagledavanja i ocjene stvarnih potreba potencijalnih kupaca stanova, te za potrebe razrade svih drugih elemenata vezanih za realizaciju Programa poticane stanogradnje u Općini Jelsa ocijenjeno je nužnim prikupiti odgovarajuće podatke od građana.

Stoga Vas pozivamo ako ste zainteresirani za kupnju stana po ovom programu da se odazovete na ovu anketu te anketni listić objavljen u prilogu ovog poziva ispunite i dostavite do 28. travnja 2017. godine i to osobno ili putem pošte, na adresu Općine Jelsa, Jelsa 404, 21465 Jelsa ili e-mailom na adresu: opcina.jelsa2@st.t-com.hr.  Informacije prikupljene ovom anketom služit će isključivo za dobivanje pregleda relevantnih podataka i elemenata u cilju izrade što kvalitetnije snimke stvarnih stambenih potreba, a kako bi se na što primjereniji način pristupilo operativnoj razradi predmetnog projekta. Upitnik možete podignuti u Općini Jelsa ili na web stranici www.jelsa.hr. Anketa Vas ne obavezuje na kupnju stana.

 

PREUZMITE ANKETNI UPITNIK OVDJE

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                          Načelnik Općine Jelsa:

                                                                                                                                                         Nikša Peronja, dipl. iur.

Jelsa, 11. travnja 2017 g.

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content