Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

VII. Sjednica vijeća

Poziv za VII. sjednicu Vijeća

00 USVOJENI DNEVNI RED VII. SJEDNICE VIJEĆA, 08.06.2017
01.a) Zaključak povodom razmatranja Izvješća Mandatne komisije
01.b) Izvješće Mandatne komisije o stavljanju u mirovanje mandata člana Vijeća
02. Usvojeni Zapisnik sa VI. sjednica vijeća, 12.03.2018.g.
04. Odluka o potpisivanju Povelje o prijateljstvu i suradnji
05. Odluka o izmjenama i dopunama Plana postavljanja privremenih objekata
06. Odluka o kandidiranju projekta Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Humac na natječaj mjere 07
07. Odluka o prihvaćanju sudjelovanja u projektu Old craft new possibilities
08. Odluka o zamjeni nekretnina sa društom Jelkom d.o.o., Vrboska-Ljetno kino i šuma na Gojdanji u Jelsi, Stari kamp i Dom kulture u Vrboskoj
09. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim te divljim životinjama
10. Zaključak o usvajanju Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Jelsa
10.a) Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH u Općini Jelsa
10.b) Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja
11. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u operativne provedbe 2018
12. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Jesa
13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Jelsa
14. Odluka o općem korištenju voda na području Općine Jelsa
15. Odluka o zamjeni nekretnina sa Nenom Vuković – put Gromin Dolac
16. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Hvarskog vodovoda za 2017.g.
17. Odluka o prihvaćanju sudjelovanja u projektu WIN

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content