Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

VIII. Sjednica vijeća

POZIV NA VIII. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA 

00 USVOJENI DNEVNI RED VIII. sjednice Vijeća, 30.07.2018.
01. Usvojeni Zapisnik sa VII. sjednice Vijeća, 08.06.2018.g. 
02. Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna PPUO Jelsa
4. a) Proračun 2017.-godišnji izvještaj o izvršenju
4. b) Proračun 2017.-izvršeno-po org.i program.klasif.
4. c) Proračun 2017-obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju
4. d) Izvještaj o zaduženju-jamstvu-Obrazac-IZJS-2017-12-O.vijeće
4. e) Proračun 2017.-izvještaj-proračunska zaliha
4. f) Zaključak povodom Izvješća o radu načelnika Općine Jelsa za radoblje srpanj-prosinac 2017.
5. a) Program javnih potreba u kulturi 2017.-zaključak
5. b) Program javnih potreba u kulturi za 2017.g.-izvještaj o izvršenju
6. a) Program javnih potreba u sportu 2017.-zaključak
6. b) Program javnih potreba u sportu 2017.- izvješće
7. a) Program socijalne skrbi 2017.-zaključak
7. b) Program socijalne skrbi 2017.-izvješće
8. a) Program grad.obj.kom.infrastr.2017.-Zaključak
8. b) Program grad.obj.kom.infrastr.2017.g-izvješće
9. a) Program održ.kom.infrastr.2017.-Zaključak
9. b) Program održ.komunalne infrastrukture-2017.g.-izvješće
10. a) Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelsa za 2018.
10. b) Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelsa za 2018.
11. Program javnih potreba u kulturi za 2018.g.-izmjene srpanj
12. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Jelsa za 2018
13. Odluka o naknadi štete ugostiteljima zbog izvođenja radova ispred poslovnih prostora u njihovu vlasništvu
15. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Općine Jelsa
16. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja br II GDINJ – ZARAČE – T2
17. Odluka o kandidiranju projekta Vidikovac Kaštilac
18. Odluka o kandidiranju projekta – Glavice
19. Odluka o izradi Izmjena i dopuna DPU groblja Vrboska

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content