Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

ODLUKA O ZABRANI NAPUŠTANJA MJESTA PREBIVALIŠTA I STALNOG BORAVKA U REPUBLICI HRVATSKOJ STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE RH

I.
S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

II.

Zabrana iz točke I. ove Odluke NE odnosi se na:
a) promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja.
b) dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe.
c) izvješćivanje javnosti
d) stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb.
e) iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština.
f) putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće.
g) žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

III.
Prilikom ulaska i izlaska s područja iz točke I.ove Odluke moraju se poštovati slijedeće mjere:
– socijalno distanciranje,
– ne zadržavanje na javnim prostorima
– posjedovati valjanu propusnicu.
Propusnica za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju ovjeravaju i potpisuju:
– za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, II.f i II.g, odgovorne osobne u pravnoj osobi.
– za okolnosti iz točke II.d izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content