Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Jelsa

Općina Jelsa objavljuje Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Jelsa .

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21.), koji u svom članku 178. propisuje da je predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave dužno donijeti Odluku o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada.

Člankom 66. stavkom 4. istog Zakona propisana je provedba prethodnog savjetovanja s zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana.

Slijedom navedenog, Općina Jelsa radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, kako i radi pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga objavljuje :

–   prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Jelsa,
–   opće uvjete ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Jelsa ,
–   obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge

Savjetovanje se provodi od 19. travnja  2022. godine do 19. svibnja 2022. godine.

Prijedloge i mišljenja na prijedlog Odluke možete slati na e-mail adresu: mirjam.surjak@jelsa.hr

Potrebna dokumentacija nalazi se na poveznicama:

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Jelsa

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Jelsa

Obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Jelsa

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content