Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Jelsa

Općina Jelsa objavljuje Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Jelsa .

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21.), koji u svom članku 178. propisuje da je predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave dužno donijeti Odluku o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada.

Člankom 66. stavkom 4. istog Zakona propisana je provedba prethodnog savjetovanja s zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana.

Slijedom navedenog, Općina Jelsa radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, kako i radi pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga objavljuje :

–   prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Jelsa,
–   opće uvjete ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Jelsa ,
–   obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge

Savjetovanje se provodi od 19. travnja  2022. godine do 19. svibnja 2022. godine.

Prijedloge i mišljenja na prijedlog Odluke možete slati na e-mail adresu: mirjam.surjak@jelsa.hr

Potrebna dokumentacija nalazi se na poveznicama:

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Jelsa

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Jelsa

Obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Jelsa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content