Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 19. Odluke o uvjetima i načinu davanja javnih površina na privremeno korištenje („Službeni glasnik Općine Jelsa“, br.: 3/14, 11/14 i 4/19), glave II, točke 4. Plana postavljanja privremenih objekata („Službeni glasnik Općine Jelsa“, br.: 14a/10, 4/11, 12/11, 2/13, 5/13, 7/13, 13/13, 6/14, 8/14, 2/16, 4/16, 6/16, 4/18, 9/18, 5/19, 1/20 i 11/21), te sukladno Odluci Načelnika Općine Jelsa o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javne površine, Klasa: 363-05/22-01/26, Urbroj: 2181-26-22-1, od 03. svibnja. 2022.g., Načelnik Općine Jelsa dana 10. svibnja, 2022. godine, raspisuje Javni natječaj za davanje u zakup javne površine prikupljanjem pisanih ponuda.

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content