Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Jelsa u 2022.g.

Na temelju članka 13. Odluke o javnim priznanjima Općine Jelsa („Službeni glasnik Općine Jelsa“ broj: 8/11) i sukladno članku 10. i 11. Statuta Općine Jelsa („Službeni glasnik Općine Jelsa“ broj:  3/21)  Odbor za  kulturu , sport  i dodjelu javnih priznanja   Općinskog vijeća Općine Jelsa , raspisuje:

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Jelsa u 2022.g.

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content