Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

Natječaj za prijam u službu

Na temelju članaka 17. i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19- u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnik Jedinstvenog upravnog odijela Općine Jelsa, raspisuje

NATJEČAJ za prijam u službu, Stručni suradnik –  za financije i proračun ( 1 izvršitelj/ica- m/ž )  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelsa, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

OBAVIJEST I UPUTE kandidatima/kinjama o opisu poslova i podacima o plaći radnog mjesta, načinu i području testiranja za radno mjesto  Stručni suradnik – za financije i proračun  u JUO Općine Jelsa

– POZIV NA  PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA (PISANO TESTIRANJE) / 09.09.2022.

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content