Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

Poziv na  prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu Referenta za opće poslove i društvene djelatnostiu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelsa,dana 04. siječnja 2023 godine, objavljuje POZIV NA  PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content