Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

JAVNI POZIV

Za financiranje obnove zapuštenih poljoprivrednih površina na području Starogradskog polja (izvor sredstava: 6.666,00 EUR od Min. kulture i medija RH, 4.000,00 EUR Grad Stari Grad te 2.666,66 EUR Općina Jelsa); nositelj je JU Agencija za upravljanje Starogradskim poljem.
Ukupni iznos predviđen za financiranje je 13.333,33 EUR. Zahtjevi za financiranje se odobravaju do ukupnog iznosa koji je predviđen ovim projektom).

Što se financira, u kojem iznosu i rokovi:

 • financiranje se odnosi na obnovu zapuštenih poljoprivrednih površina (sječa visokog i niskog raslinja, obrada zemljišta)
 • predmet financiranja mogu biti poljoprivredne površine unutar područja obuhvata zaštićenog Kulturnog krajolika Starogradsko polje, odnosno unutar središnje zone zaštite Starogradskog polja upisane u Popis svjetske baštine UNESCO-a
 • iz javnog poziva su izuzete parcele koje imaju bespravnu građevinu
 • parcele koje su u Konzervatorskoj podlozi kulturnog krajolika Starogradsko polje označene kao arheološka nalazišta (zona 0), mogu biti uključene u program, ako se radovi budu odvijali uz nadzor i suglasnost nadležnih službi (JU Agencija za upravljanje Starogradskim poljem i Konzervatorski odjel u Splitu)
 • maksimalan iznos dodijeljenih sredstava po korisniku može iznositi 1330,00 EUR
 • prihvatljivi trošak obnove zapuštenih poljoprivrednih površina po 1 m2 iznosi maksimalno 0,35 EUR (s PDV-om).

Tko se može prijaviti:
Korisnik sredstava potpore može biti isključivo pravna i fizička osoba, te oni unutar sustava OPG-a koji imaju:
• poljoprivredne površine unutar područja obuhvata zaštićenog Kulturnog krajolika Starogradsko polje, odnosno unutar središnje zone zaštite Starogradskog polja upisane u Popis svjetske baštine UNESCO-a
• vlasnici i korisnici parcela koji su svoje pravo iskoristili u Javnom pozivu iz 2021., 2022., osim ako se ne radi o parcelama za koje su sredstva dodijeljena u prethodnim Javnim pozivima

Rokovi:
• rok za prijavu: 12.06. 2023. do 15 h
• objava rezultata javnog poziva: 21.06.2023.
• rok za dostavu izvješća o realizaciji programa: 01.10.2023.
• javni poziv i rezultati javnog poziva objavljuju se na mrežnim stranicama Javne ustanove, te na oglasnoj ploči

Potrebna dokumentacija:
Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. presliku osobne iskaznice – za fizičke osobe
 2. presliku rješenja o upisu u sudski registar – za pravne osobe
 3. presliku rješenja o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava – za OPG
 4. presliku zemljišnoknjižnog izvatka i prijepis katastarskog plana u svrhu dokazivanja vlasništva, odnosno ugovor o najmu ili korištenju u svrhu dokazivanja drugog osnova korištenja poljoprivredne površine

Dokumentacija se predaje osobno, putem pošte ili preko službenog maila Javne ustanove:
stari.grad.plain@gmail.com

Sadržaj izvješća o realizaciji programa:

 • kratak tekstualni opis obavljenih poslova, fotografije (prije i poslije čišćenja parcela)
 • preslike računa (neće se isplaćivati sredstva bez priloženog valjanog računa)

Javni-poziv-za-financiranje-zapustenog-zemljista-u-Starogradskom-polju-2023

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content