CILJANE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JELSA-2014.

CILJANE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JELSA-2014. Jelsa CID 1 Namjena površina 1-25000 * Jelsa CID 2 Infrastrukturni objekti i mreže 1-25000 * Jelsa CID 4-20 Građevinska područja 1-5000Jelsa CID 4-20.-1 Korištenje i namjena površinaJelsa CID 4-20.-2 Infrastrukturna mrežaJelsa CID 4-20.-3 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštiteJelsa CID 4-20.-4 Uvjeti gradnjeJelsa CID Kartogram* (Nakon otvaranja obavezno preuzeti dokument […]

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja groblja Vrboska – 2019.

IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA GROBLJA VRBOSKA – 2019 1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA, 2.1. PROMET, 2.2. TELEKOMUNIKACIJE I ELEKTROOPSKRBA, 2.3. VODOOPSKRBA I ODVODNJA, 3. UVJETI KORIŠTENJA UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA, 4.1. UVJETI GRADNJE, 4.2. RASTER I RAZMJEŠTAJ GROBNICA,4.3. UVJETI ZA GRADNJU I OPREMANJE