Sjednice Općinskog vijeća Općine Jelsa ( arhiva 2017. – 2021.)

Općinsko vijeće XXI. sjednica vijeća XX. sjednica vijeća XIX. sjednica vijeća XVIII. sjednica vijeća XV. sjednica vijeća XIV. sjednica vijeća XIII. sjednica vijeća XII. sjednica vijeća XI. sjednica vijeća X. sjednica vijeća IX. sjednica vijeća VIII. Sjednica vijeća VII. Sjednica vijeća VI. Sjednica vijeća V. sjednica vijeća IV. sjednica vijeća III. sjednica vijeća II. sjednica […]

Ostala područja

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA IZ OSTALIH PODRUČJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO ZA 2021. GODINUUPUTE za prijavitelje iz područja INTERESA ZA OPĆE DOBRO OPISNI OBRAZAC – PRIJAVNICAIzjava o nepostojanju dvostrukog financiranjaObrazac nekažnjavanjeObrazac partnerObrazac proračuna ODLUKA  o ocjeni programa iz ostalih područja od interesa za opće dobro / 22.03.2021.

Socijalna i zdravstvena skrb

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE SKRBI ZA 2021. GODINUUPUTE za prijavitelje iz područja SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE SKRBI OPISNI OBRAZAC – PRIJAVNICAIzjava o nepostojanju dvostrukog financiranjaObrazac nekažnjavanjeObrazac partnerObrazac proračuna   ODLUKA o ocjeni projekta iz područja zdravstva i socijalne skrbi / 22.03.2021.

Kultura

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA KULTURE ZA 2021. GODINUUPUTE za prijavitelje iz područja KULTURE OPISNI OBRAZAC – PRIJAVNICAIzjava o nepostojanju dvostrukog financiranjaObrazac nekažnjavanjeObrazac partnerObrazac proračuna ODLUKA o ocjeni projekata iz područja kulture / 22.03.2021.

Sport

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA SPORTA ZA 2021. GODINUUPUTE za prijavitelje iz područja SPORTA OPISNI OBRAZAC – PRIJAVNICAIzjava o nepostojanju dvostrukog financiranjaObrazac nekažnjavanjeObrazac partnerObrazac proračuna ODLUKA o ocjeni projekata iz područja sporta / 22.03.2021.

Izjava o pristupačnosti

Sukladno članku 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/19) Općina Jelsa objavljuje Izjavu o pristupačnosti Općenito Općina Jelsa je obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike […]

Izmjene i dopune DPU-a groblja Vrboska (prijedlog plana)

OBRAZLOŽENJE ODREDBE SAŽETAK ZA JAVNOSTPP NESLUŽBENE PROČIŠĆENE ODREDBEPP_MELIN_1_NAMJENAPP_MELIN_2_1_PROMETPP_MELIN_2_2_ELEKTRIKA_TKPP_MELIN_2_3_VODA I ODVODNJAPP_MELIN_3. UVJETI ZAŠTITEPP_MELIN_4.1. UVJETI GRADNJEPP_MELIN_4.2. GROBNA POLJAPP_MELIN_4_3_UKOPNA MJESTA-Model

DPU Groblja – Vrboska

DPU Groblja Vrboska-ODREDBEDPU_GROBLJE-1_NAMJENADPU_GROBLJE-2_1_PROMETDPU_GROBLJE-2_2_ELEKTRIKA_TKDPU_GROBLJE-2_3_VODA_ODVODNJADPU_GROBLJE-3. UVJETI ZASTITEDPU_GROBLJE-4.1. UVJETI GRADNJEDPU_GROBLJE-4.2. GROBNA POLJADPU_GROBLJE-4.3. Ukopna mj 

UPU autokampa Soline 2 – Vrboska

Glasnik 14-03 UPU AC Soline_1-Namjena UPU AC Soline_2.1-Promet UPU AC Soline_2.2-Infra-energ i voda UPU AC Soline_3-Uvjeti korištenja UPU AC Soline_4-Nacin i uvjeti gradnje

Pročišćeni tekst prostornoga plana općine Jelsa

A OBRAZLOŽENJE B Pročišćeni tekst prostornoga plana općine Jelsa/ Rujan, 2018. 1_ID PPUO Jelsa_25K_1_NAMJENA1_ID PPUO Jelsa_25K_1_NAMJENA 1. a_luka Jelsa_koristenje i namjena povrsina 2. ID PPUO Jelsa_25K_2_INFRASTRUKTURA 2. a_luka Jelsa_promet 2. b_luka Jelsa_energetski sustavi i telekomunikacije 2. c_luka Jelsa_vodnogospodarski sustavi 3.1_ID PPUO Jelsa_25K_3.1_UVJETI 3.2_ID PPUO Jelsa_25K_3.2_UVJETI 4.0_ID PPUO Jelsa_5K_4_GP 4.1_ID PPUO Jelsa_5K_4_GP 4.2_ID PPUO Jelsa_5K_4_GP 4.2.a_luka Jelsa_nacin […]