Poziv na  prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu Referenta za opće poslove i društvene djelatnostiu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelsa,dana 04. siječnja 2023 godine, objavljuje […]

Natječaj za prijem u službu

Na temelju članaka 17. i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19- u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnik Jedinstvenog upravnog odijela Općine Jelsa, raspisuje natječaj za prijam u službu, Referenta  za opće poslove i društvene djelatnosti (1 izvršitelj/ica- m/ž)  u Jedinstvenom upravnom odjelu […]

Javni poziv za čišćenje zapuštenih parcela

Drugi javni poziv za financiranje obnove zapuštenih poljoprivrednih površina na području Starogradskog polja (izvor sredstava: 50.000 kn od Min. kulture i medija RH; 30.000 Grad Stari Grad i 20.000 Općina Jelsa); nositelj JU Agencija za upravljanje Starogradskim poljem. Iznos predviđen za financiranje u drugom javnom pozivu je 100 000 kn (sto tisuća kuna) umanjeno za […]

Javni natječaj za zakup adventskih kućica za ugostiteljske usluge povodom božićnih blagdana

Na temelju članka 19. Odluke o uvjetima i načinu davanja javnih površina na privremeno korištenje  („Službeni glasnik Općine Jelsa“, br.: 3/14 i 11/14),  te sukladno Odluci Načelnika Općine Jelsa o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javne površine, Klasa: 363-05/22-01/151, Urbroj: 2181-26-22-1, od 3. studenog 2022., Načelnik Općine Jelsa, dana 4. studenog 2022., raspisuje: