Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

Obavijesti

Sjednice vijeća 2021. - 2025.

VIII. sjednica Općinskog vijeća

Poziv i prijedlog dnevnog reda VIII. sjednica Općinskog vijeća Zvučni zapis: Zapisnik VIII. sjednice Općinskog vijeća Općine Jelsa Prvi dio sjednice Drugi dio sjednice

OPŠIRNIJE »
Vijesti

Natječaj za prijam u službu

Na temelju članaka 17. i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19-

OPŠIRNIJE »
Skip to content