Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

Muzej Općine Jelsa

MUZEJ OPĆINE JELSA – OPĆE INFORMACIJE

Muzej općine Jelsa
Sjedište: Jelsa 477, 21465 Jelsa

Kontakt:
T: 021/761-112; 021/761-805
E-mail: muzejopcinejelsa@gmail.com
Internet stranica: www.muzejopcinejelsa.hr
MB: 060268611
OIB: 62903640427
IBAN: HR0523300031151443933

Osoba ovlaštena za zastupanje: Marija Plenković, ravnateljica

Osnivač Muzeja općine Jelsa je Općina Jelsa. Muzej je osnovan Odlukom o osnivanju Muzeja općine Jelsa (Službeni glasnik Općine Jelsa, broj: 9/10 i 2/11). Muzej je javna ustanova koja obavlja muzejsku djelatnost prema Zakonu o muzejima, Statutu i drugim općim aktima Muzeja.

Prema vrsti muzejske građe Muzej općine Jelsa je opći muzej, a prema teritorijalnom području svog djelokruga lokalni muzej. Djeluje kao jedinstvena i samostalna cjelina s odjelima kao nesamostalnim ustrojbenim jedinicama. U Muzeju se ustrojavaju organizacijske i programske cjeline i službe; zbirke i galerije, odnosno:

  • Kuća Dobrović (sjedište Muzeja) s izložbenom galerijom Kravata, Kulturno-povijesnom zbirkom Dobrović i Zbirkom grafika, slika i reljefa Dobrović,
  • Ribarska zbirka Vrboska,
  • Zgrada stare škole s Vinogradarskom zbirkom Pitve,
  • Zbirka skladatelja Antuna Dobronića, Jelsa,
  • Zbirka književnika Marina Franičevića, Vrisnik.

Organizacijske (programske) cjeline i službe nemaju svojstvo pravne osobe i nemaju posebna ovlaštenja u pravnom prometu.


VAŽEĆI AKTI

STATUT MUZEJA OPĆINE JELSA
ULAZNICE I RADNO VRIJEME
ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENICE ZA INFORMIRANJE


PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
 (preuzmi Excel datoteku)
Način ostvarivanja prava na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Način izračuna naknade stvarnih materijalnih troškova


JAVNA NABAVA

PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave / 07.03.2017.
PRAVILNIK O BAGATELNOJ NABAVI
OBAVIJEST – 30. Travanj. 2014.


NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

Oglas za zapošljavanje 1 djetatnika za rad u Ribarskoj zbirci u Vrboskoj / 06.05.2019.
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – KUSTOS / 18.02.2019.
 – REZULTATI NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO KUSTOS – Muzej Općine Jelsa / 11.03.2019.
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – KUSTOS PRIPRAVNIK m/ž / 11.01.2019.
 – REZULTATI NATJEČAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE – KUSTOS PRIPRAVNIK / 11.02.2019.
OGLAS za zapošljavanje 1 djelatnika za rad u Ribarskoj zbirci u Vrboskoj / 03.05.2018.
Natječaj za radno mjesto – KUSTOS – za rad na neodređeno vrijeme / 15.02.2017.
JAVNI NATJEČAJ ZA KUSTOSA PRIPRAVNIKA / 11.02.2016.
Oglas za zapošljavanje 1 djelatnika za rad u „Ribarskoj zbirci Vrboska“ / 09.05.2016.
Oglas za zapošljavanje djelatnika u Muzeju općine Jelsa / 08.06.2016.


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA – 2020. godina (za razdoblje od 01.01.2020. – 31.12.2020.)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Referentna stranica)


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA – 2019. godina (za razdoblje od 01.01.2019. – 31.12.2019.)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Referentna stranica)


FINANCIJSKI IZVJEŠĆA – 2018. godina (za razdoblje od 01.01.2018. – 31.12.2018.)

Financijsko izvješće – Stanje na dan 31.12.2018.


FINANCIJSKI IZVJEŠĆA – 2017. godina (za razdoblje od 01.01.2017. – 31.12.2017.)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu


FINANCIJSKI IZVJEŠĆA – 2016. godina (za razdoblje od 01.01.2016. – 31.12.2016.)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Referentna stranica)
Obraza PR-RAS – Obrazac RAS FUNKCIJSKI – Obrazac P-VRIO – Obrazac BILANCA – Obrazac OBVEZE


FINANCIJSKI IZVJEŠĆA – 2015. godina (za razdoblje od 01.01.2015. – 31.12.2015.)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA
BILANCA
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA


 

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content