Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

Općinska knjižnica


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA – 2020. godina (za razdoblje od 01.01.2020. – 31.12.2020.)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Referentna stranica)


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA – 2019. godina (za razdoblje od 01.01.2019. – 31.12.2019.)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Referentna stranica)


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA – 2018. godina (za razdoblje od 01.01.2018. – 31.12.2018.)

Financijsko izvješće – Stanje na dan 31.12.2018.


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA – 2017. godina (za razdoblje od 01.01.2017. – 31.12.2017.)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA – 2016. godina (za razdoblje od 01.01.2016. – 31.12.2016.)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Referentna stranica)
Obraza PR-RASObrazac RAS FUNKCIJSKIObrazac P-VRIOObrazac BILANCAObrazac OBVEZE


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA – 2015. godina (za razdoblje od 01.01.2015. – 31.12.2015.)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA
BILANCA
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA


Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content