Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

XVII. sjednica vijeća

Poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Jelsa
USVOJENI DNEVNI RED XVII. SJEDNICE VIJEĆA
01. Usvojeni Zapisnik sa XVI. sjednice Općinskog vijeća
03. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju društva  Hvarski vodovod, d.o.o., Jelsa,  za 2014.g.
04. Odluka o  izmjenama  Odluke o porezima Općine Jelsa
05. Odluka o javnim priznanjima Općine Jelsa za 2015.g.
06.a) Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jesa za 2014.g
06.b) Pregled izvršenja Proračuna Općine Jesa za 2014.g
07.a) Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Jelsa za 2014.g.
07.b) Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Jelsa za 2014.g.
08.a) Zaključak o  prihvaćanju Izvješća o izvšenju Programa javnih potreba  u sportu Općine Jelsa za 2014.g.
08.b) Izvješće o izvšenju Programa javnih potreba  u sportu Općine Jelsa za 2014.g.
09.a) Zaključak o  prihvaćanju Izvješća o izvšenju Programa socijalne skrbi Općine Jelsa za 2014.g.
09.b) Izvješće o izvšenju Programa socijalne skrbi Općine Jelsa za 2014.g.
10.a) Zaključak o  prihvaćanju Izvješća o izvšenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.g.
10.b) Izvješće o izvšenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.g.
11.a) Zaključak o prihvaćanju Izviješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014.g.
11.b) Izviješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014.g.
12.a) Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelsa za  2015.g.
12.b) Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelsa za  2015 .g.-obrazloženje
13. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Jelsa za 2015.g.
14. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Jelsa  za 2015.g.
15. Izmjene i dopune Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Jelsa za 2015.g.
16. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja  komunalne infrastrukture u 2015. g.
17. Odlluka o  raspodjeli novčanih sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata
18. Odluka o utvrđivanju namjene prostora (u  zgradi tzv. Depadansa)
19. Plan operativne primjene programa aktivnosti … zaštite od požara… u 2015.g.
21. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu
22. Zaključak o premjeri javnih površina za postavu štekata
23. Odluka o regulaciji prometa pristupnim putem prema naselju Humac

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content