Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

XVIII. sjednica vijeća

Poziv za XVIII. sjednicu vijeća
Usvojeni Zapisnik sa XVII sjednice vijeća
00. USVOJENI DNEVNI RED XVIII. SJEDNICE VIJEĆA
01. Usvojeni Zapisnik sa XVIII. sjednice vijeća (27.11.2015.g.)
03. Zaključak povodom Izvješća o radu Načelnika Općine Jelsa (siječanj-lipanj 2015.)
04. a) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelsa za 2015.g.
04. b) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelsa za 2015.g.
04. c) Izvještaj o zaduženju-jamstvu-Obrazac-IZJS-30. 06. 2015.
05. a) Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelsa za 2015.g.
05. b) Obrazloženje – Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelsa za 2015.g.
06. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2015.g.
07. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2015.g.
08. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.g.
09. a) Proračun Općine Jelsa za 2016.
09. b) Proračun Općine Jelsa za 2016. – obrazloženje
10. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jelsa za 2016.
11. Program javnih potreba u kulturi Općine Jelsa za 2016.g.
12. Program javnih potreba u sportu Općine Jelsa za 2016. g.
13. Program socijalne skrbi Općine Jelsa za 2016.g.
14. Program gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Jelsa za 2016.g.
15. Program održavanja komunalne infrastrukture za djel. iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016.g.
16. Odluka o privremenom reguliranju prometa – Riva Jelsa
17. Odluka o prihvaćanju prijedloga Ugovora o korištenju stare škole u Svirčima
18. Odluka o izmjeni visine koeficijenta boravišne pristojbe-Prapatna
19. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jelsa od 2015.-2012.g.
20. Vjerodostojno tumačenje čl. 2. st.1. Odluke o Komunalni doprinos-tumačenje čl 2 Odluke o komunalnom doprinosu Općine Jelsa
21. Odluka o prodaji i raspisivanju javnog natječaja za prodaju č. zgr. 607 k.o.Jelsa
Ugovor o korištenju nekretnina Biskupije Hvar, Stara škola Svirče – dopunjeni prijedlog

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content