Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

II. sjednica vijeća

Poziv za II. sjednicu Općinskog vijeća, 18.07.2017.

00 USVOJENI DNEVNI RED II. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
01. Izvješće Mandatne komisije o stavljanju u mirovanje mandata člana Vijeća i ispunjenju uvjeta za početak mandata zamjenskom članu
02. Usvojeni Zapisnik sa Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća, 20.06. 2017.
04. Rješenje o izboru članova Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
05. Rješenje o izboru članova Odbora za financije i proračun
06. Rješenje o izboru članova Odbora za urbanizam
07. Rješenje o imenovanju Odbora za turizam i ugostiteljstvo
08. Rješenje o imenovanju Odbora za poljodjelstvo
09. Rješenje o imenovanju članova Odbora za kulturu
10. Rješenje o imenovanju Odbora za sport
11. Rješenje o izboru članova Odbora za odgoj, školstvo i mladež
12. Rješenje o imenovanju Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
13. Rješenje o izboru članova Odbora za ekologiju i zaštitu okoliša
14. Rješenje o imeonovanju članova Odboraza dodjelu javnih priznanja
15. Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete nastale elementarnom nepogodom
16. Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
17. Prijedlog Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH – operativne provedbe 2017
18. Odluka o izradi UPU-a KOMUNALNA ZONA VRISNA-Jelsa
19. Odluka o izradi UPU-a KOMUNALNA ZONA VRISNA-Jelsa
20. Odluka o donošenju UPU-a Ivan Dolac – Ivanković -T2
21. Prijedlog Odluke o naknadi štete zakupnicima – korisnicima ugostiteljskih objekata zbog izvođenja radova ispred poslovnih prostora u njihovu vlasništvu
22. Prijedlog Zaključka o nekorištenju pravom prvokupa za nekretnine na Šćedru – vl. Davor Malić
23. Prijedlog Odluke o kandidiranju projekta Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Humac na natječaj mjere 07

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content