Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

IV. sjednica vijeća

Poziv za IV. sjednicu Općinskog vijeća, 11. listopada 2017.
POZIV: NASTAVAK IV. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA/ 23.11.2017.

Usvojeni dnevni red IV. sjednice Vijeća,11.10.2017.g.

01. Zapisnik sa III. sjednice Općinskog vijeća, 11.08.2017.
10. Zaključak povodom izvješća načelnika Općine Jelsa za razdoblje siječanj-lipanj 2017.
25. a) Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jelsa
25. b) Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jelsa za 2018.g.
25. c) Zaključak o usvajanju Analize stanja CZ za 2017. i Plana CZ za 2018.g.
26. Odluka o nerazvrstanim cestama
27. Odluka o imenovanju člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije
28. Odluka o prihvaćanju inicijative INA d.d. za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
29. Odluke o prodaji dijela č.zem. 5546-1 k.o. Jelsa tvrtki Termorad d.o.o.
30. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Jelsa
31.Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Jelsa
32. Rješenje o dopuni Rješenja o izboru članova Odbora za financije i proračun
33. Rješenje o dopuni Rješenja o izboru članova Odbora za urbanizam
34. Rješenje o dopuni Rješenja o izboru članova Odbora za turizam
35. Rješenje o dopuni Rješenja o izboru članova Odbora za kulturu
36. Rješenje o dopuni Rješenja o izboru članova Odbora za sport
37. Rješenje o dopuni Rješenja o izboru članova Odbora za ekologiju i zaštitu okoliša
38. Odluka o plaći ravnatelja Općinske knjižnice i čitaonice 2017
39. Odluke o usvajanju koncepcijskog rješenja sustava odvodnje aglomeracije Jelsa – Vrboska i Stari Grad
40. Odluka o usvajanju koncepta uređenja Gradske kavane

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content