Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

XII. sjednica vijeća

POZIV NA XII. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA

01. Prijedlog Zapisnika sa XI. sjednice Vijeća , 30. i 31. 01. 2019.
      Zapisnik sa XI. sjednice Vijeća , 30. i 31. 01. 2019
03. Prijedlog Odluke o proglašenju Petera Staubera počasnim građaninom Općine Jelsa
04. Prjedlog Odluke o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja knjižnice
05. Prijedlog Odluke o imenovanju v.d.Općinske knjižnice i čitaonice Jelsa
06. Prijedlog Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2019.g. na području Općine Jelsa
07. a) Prijedlog Odluke o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Jelsa
07. b) Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Jelsa
07. c) Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za Općinu Jelsa
08. Prijedlog Odluke o ispravci grešaka u Odluci o izmjenama i dopunama PPUO Jelsa
09. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na č.zem. 5648-4 k.o. Jelsa
10. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra – č.zem. 2641 k.o. Vrboska
11. Prijedlog Odluke o izradi UPU-a Mina – T2
12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu JELKOM d.o.o., Vrboska
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o unutarnjem ustrojstvu JUO Općine Jelsa
14. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Jelsa
15. Prijedlog Zaključka o uvjetima davanja suglasnosti za robinzonski turizam

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content