Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

Obavijest o usluzi slanja računa u elektroničkom obliku

Poštovani korisnici,

Obavještavamo Vas da smo uspostavili besplatnu uslugu slanja računa u elektroničkom obliku kojom Vam se omogućuje da se računi za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, umjesto u papirnatom obliku kao do sada, šalju na Vašu e-mail adresu što je financijski i ekološki prihvatljivije.

U nastavku dopisa nalazi se obrazac za prihvat računa u elektroničkom obliku na Vašu e-mail adresu. Suglasnost se može u svakom trenutku opozvati te se računi ponovo počinju dostavljati u papirnatom obliku.

Ukoliko želite pristupiti usluzi potrebno je ispuniti i potpisati obrazac suglasnosti te isti dostaviti na e-mail adresu roberta.matas@jelsa.hr ili poštom na adresu Općina Jelsa, Jelsa 404, 21465 Jelsa.

Obrazac možete preuzeti ovdje.

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content