Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

Obavijest o usluzi slanja računa u elektroničkom obliku

Poštovani korisnici,

Obavještavamo Vas da smo uspostavili besplatnu uslugu slanja računa u elektroničkom obliku kojom Vam se omogućuje da se računi za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, umjesto u papirnatom obliku kao do sada, šalju na Vašu e-mail adresu što je financijski i ekološki prihvatljivije.

U nastavku dopisa nalazi se obrazac za prihvat računa u elektroničkom obliku na Vašu e-mail adresu. Suglasnost se može u svakom trenutku opozvati te se računi ponovo počinju dostavljati u papirnatom obliku.

Ukoliko želite pristupiti usluzi potrebno je ispuniti i potpisati obrazac suglasnosti te isti dostaviti na e-mail adresu roberta.matas@jelsa.hr ili poštom na adresu Općina Jelsa, Jelsa 404, 21465 Jelsa.

Obrazac možete preuzeti ovdje.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content