Rad sa strankama – PON/SRI/PET od 08:30 – 12:00

Rad sa strankama – radnim danom od 08:00 – 13:00

Sufinanciranje projekata na pomorskom dobru Općine Jelsa od strane Splitsko-dalmatinske županije

Splitsko-dalmatinska županija je temeljem Programa za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu, a nakon provedenog Javnog poziva za podnošenje prijava, Općini Jelsa dodijelila sredstva za dva značajna projekta:

  • Uređenje šetnice na istočnom dijelu obalnog pojasa u Jelsi – u iznosu od =100.000,00 kn
  • Sanacija oštećenja nastalih uslijed izvanrednih događanja/vremenskih neprilika na pomorskom dobru, sanacija urušenog mola u uvali Pokrivenik, Dubac i Zaraće na obalnom području u Jelsi – u iznosu od =120.000,00 kn


Sufinanciranjem uređenja i održavanja pomorskog dobra Splitsko-dalmatinska županija uvelike pomaže Općini Jelsa u održavanju i unaprijeđenju razine turističke ponude na području Općine Jelsa, tj. otoka Hvara kao poznate turističke destinacije.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Pretraga stranice

Zadnje dodano

Posljednje izmjenjene stranice

Skip to content